1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Microsoft introduceert de Digital Image Suite 10. Dit is beeldbewerkingsoftware voor de beginnende gebruiker. De Digital Image Suite 10 beschikt over een groot aantal geautomatiseerde bewerkingen die op foto’s van mobieltjes toepasselijk is. In de Digital Image Suite 10 is het mogelijk om afbeeldingen te beheren en afbeeldingen te bewerken. De Digital Image Library 10 en Digitale Image Pro 10 zijn namelijk samen gevoegd tot de Digital Image Suite 10.

Volgens Microsoft kun je de kwaliteit van de foto’s die gemaakt zijn door een mobieltje ook verbeteren met de beeldbewerkingsoftware. Zo kun je bijvoorbeeld de kleurweergave veranderen, het ruis in een afbeelding verwijderen, kleurwaarden en de helderheid veranderen. En dit alles zou geheel automatisch kunnen. Microsoft verwacht dat al deze functies de kwaliteit beter maakt van foto’s.

Verder zou het mogelijk zijn om een aantal foto’s met behulp van de panoramafunctie samen te voegen tot een panoramafoto. Ook is het mogelijk om grote hoeveelheden foto’s makkelijk te beheren met de Digitale Library 10.

In de Verenigde Staten is de Digitale Image Suite 10 al verkrijgbaar voor een prijs van 129 dollar. Wanneer de Digitale Image suite 10 in Nederland zal verschijnen en wat de prijs zal worden is nog onbekend.