1 min

Tags in dit artikel

, , ,

De Verenigde Staten zullen hun beleid voor het Global Positioning System (GPS) grondig herzien.
Dit nieuwe beleidsplan wordt gezien als een reactie op het Europese Galileo-navigatiesysteem. Tegelijkertijd is het ook een stimulans voor bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen van navigatietoepassingen.

Het GPS-netwerk blijft in handen van het Pentagon, daarin veranderd niets. Maar de ministeries van transport en Homeland Security krijgen inspraak in het hele systeem.

Er zijn twee prioriteiten verbonden aan het beleidsplan. Als eerste wil het Witte Huis voorkomen dat GPS door vijanden gebruikt voor eigen doeleinden. GPS is in dit geval cruciaal voor militaire operaties.
Om deze reden werd enkele jaren geleden de mogelijkheid ontwikkeld om het GPS-systeem uit te zetten in bepaalde oorlogsgebieden.

Vervolgens moet er een harmonie zijn tussen GPS en andere navigatiesystemen. Wellicht wordt hier verwezen naar het Europese Galileo. Europa maakte vorige week bekend dat het burgelijke Galileo-netwerk tegen 2008 operationeel zal zijn.