2min

Tags in dit artikel

, ,

In steeds meer steden worden luisterende camera’s ingezet. Deze videocamera’s zijn voorzien van een microfoon en reageren op menselijke geluiden, zoals geschreeuw.

De bedoeling van deze luisterende camera’s is om agressie en angst te detecteren, zodat de camera wordt aangezet. Deze filmt dan het hele gebeuren.
"Door gebruik te maken van cameratoezicht met geluidsdetectie is het niet langer noodzakelijk continu beelden van de openbare ruimte vast te leggen. De camera’s worden pas geactiveerd bij een bepaald type geluid en geluidsniveau. De mate van inbreuk op de privacy neemt hiermee af. Wellicht kan deze wijze van cameratoezicht, onder voorwaarden, een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Cameratoezicht wordt zo immers zowel privacyvriendelijker als efficiënter bij de handhaving van de openbare orde", liet een woordvoerder van het CBP weten.

CBP heeft een succesvolle proef afgelegd in het centrum van Groningen, en nu willen nog andere steden camera’s voorzien van een microfoon inzetten in hun stads-security. In Groningen hangen op dit moment vijftien dergelijke camera’s en ook Utrecht wil aan een proefperiode beginnen.
De NS hebben inmiddels de camera’s geïnstalleerd in de internationale trein tussen Amsterdam en Brussel.

De digitale burgerrechtenbeweging maakt zich toch wat zorgen over het aanbrengen van camera’s met microfoons. Als deze luisterende camera’s op grote schaal worden ingezet is de stap om de microfoon continue aan te zetten en gesprekken af te luisteren zeer klein, waarschuwt de organisatie.
Het ophangen van luisterende camera’s in gesloten ruimtes zoals in treinen maakt de mogelijkheid tot het opnemen van gesprekken nog groter.

De fabrikant Sound Intelligence laat weten dat dergelijke projecten gestart worden om agressie bij lange wachttijden vroegtijdig in de kiem te smoren. Binnenkort zullen deze luisterende camera’s ook worden getest bij zwembaden en ‘slecht nieuws loketten’, zo meldt de fabrikant.
Bovendien wil de minister van justitie deze camera’s ook ophangen in meermanscellen, om zo eventuele agressie en angst te kunnen detecteren.