Een gelijkwaardige en diverse cultuur op de werkplek is een essentieel onderdeel van innovatie en groei, blijkt uit onderzoek van Accenture. Volgens het onderzoeksrapport Getting to Equal 2019 is de mindset voor innovatie bijna vijf keer hoger bij werknemers die werken in een robuuste cultuur met gelijkwaardigheid, waarin iedereen verder kan komen en gedijen dan bij bedrijven waar dit niet het geval is.

Accenture voorspelt dat het wereldwijde bruto nationaal product (BNP) kan stijgen naar 8 biljoen dollar als werknemers empowered worden om te innoveren. “In deze tijd van wijdverspreide disruptie, moeten bedrijven reageren met constante innovatie om rendabel te blijven”, aldus Julie Sweet, CEO voor Noord-Amerika van Accenture. “Ons onderzoek biedt een roadmap voor het maken van een gelijkwaardige cultuur, wat essentieel is om innovatie, concurrentievermogen en groei mogelijk te maken.”

Volgens het onderzoek is het overgrote deel van topmensen wereldwijd het hiermee eens. 95 procent ziet innovatie als een vitaal onderdeel van concurrentievermogen en zakelijke levensvatbaarheid. Maar hoewel 76 procent stelt dat ze werknemers empoweren om te innoveren, is slechts 39 procent van de Amerikaanse werknemers het hiermee eens.

Zo blijken topmensen teveel waarde te hechten aan financiële beloningen, en onderschatten ze het hebben van een doel als motivatie voor werknemers om te innoveren. In een gelijkheidscultuur hebben de sterkste factoren achter een innovatiegedachte betrekking op het empoweren van werknemers, bijvoorbeeld door het aanbieden van relevante vaardigheidstrainingen, flexibele werkafspraken en respect voor de balans tussen werk en privé, aldus Accenture.

Innovatie creëren

Het onderzoek toont aan dat empowerment de belangrijkste is van de drie categorieën van een gelijkheidscultuur om innovatie te creëren. Hoe meer mensen zeggen dat ze in een empowered omgeving werken, hoe hoger ze scoren op innovatiegedachten. Amerikaanse werknemers in robuuste gelijkheidsculturen hebben bijvoorbeeld zeven keer meer kans om te zeggen dat niets ze tegenhoudt om te innoveren (44 procent tegenover 6 procent).

Daarnaast is diversiteit een belangrijk onderdeel. Het rapport stelt dat de impact van diversiteitsfactoren op zichzelf – bijvoorbeeld een divers team aan leiders – significant is, maar wanneer dit gekoppeld wordt aan een gelijkheidscultuur, de innovatiegedachte in Amerikaanse bedrijven acht keer groter is.