2min

ICTU heeft bekendgemaakt dat het begonnen is met de implementatie van OpenOffice.org op haar eigen werkplekken. ICTU is een stichting die de overheid adviseert op het gebied van ICT en voor diverse overheidsonderdelen ook diverse programma’s uitvoert, waaronder het bekende Open Source Onderdeel Software Strategie (OSOSS).

De overgang van de huidige betaalde office software naar de opensource OpenOffice.org variant heeft als doel het ondersteunen van meer open standaarden en het overschakelen op open source-applicaties die ook op niet-Windows systemen beschikbaar zijn. De organisatie hecht naar eigen zeggen veel waarde aan open standaarden en OpenOffice.org ondersteunt het Open Document Format (ODF). Door steeds meer applicaties te gebruiken die platform-onafhankelijk zijn, is een overstap naar een ander besturingssysteem volgens ICTU een stuk eenvoudiger.

Vrijwel alle 500 medewerkers van ICTU hebben per direct de beschikking over het OpenOffice.org pakket, waarin een volwaardige tekstverwerker,
spreadsheet en presentatie-applicatie zitten. De oude Office applicatie blijft voorlopig ook nog beschikbaar om de overstap vloeiend te laten verlopen. In de loop van het jaar zullen er daarnaast op het gebied van servers en technische infrastructuur nog aanvullende trajecten worden gestart om het gebruik van open source en open
standaarden te vergroten.

Stichting ICTU is op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. In het bestuur zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd van rijk tot provincies, gemeenten en waterschappen. De stichting voert voor de overheid diverse programma’s uit, waaronder het OSOSS programma. Binnen OSOSS wijst ICTU de overheden op de mogelijkheden van opensource software, de keuze om nu zelf over te stappen op OpenOffice.org is volgens de Stichting dan ook een uitvoering van haar eigen beleid.