Bedrijven zouden minstens één keer per maand hun strategie moeten communiceren met werknemers, stelt een rapport van Slack aan. Dit is cruciaal om medewerkers op koers te houden voor het bereiken van doelstellingen. Als de visie niet gedeeld wordt, dan twijfelen medewerkers over het succes.

Het ‘State of Work’-rapport is het resultaat van een onderzoek onder 17.000 kenniswerkers van 16 tot 64 jaar in verschillende sectoren en locaties en met verschillende functies. Slack heeft de resultaten van deze enquête nog uitgebreid door economen, arbeidspsychologen en deelnemers van het onderzoek te interviewen. Uit het onderzoek bleek dat werknemers een vrij grote afstand voelen tot de strategie van hun organisatie. Bij mensen die maandelijks communicatie over de bedrijfsstrategie ontvangen is het gevoel van betrokkenheid veel groter dan wanneer dit niet gebeurt. Slechte communicatie over strategische doelen leidt tot medewerkers die niet op één lijn zitten met de bedrijfsstrategie. Daardoor verlaagt het moreel onder personeel.

Resultaten voordelig voor Slack zelf, met kanttekening

Het rapport van Slack is uiteraard voor een deel ontworpen om bedrijven te verleiden tot intensiever gebruik van collaboration-software (waaronder Slack zelf). Er zijn echter wel een aantal punten die echt opvallend zijn. Het rapport belicht problemen die zouden kunnen worden verholpen met de inzet van technologie, maar die in de basis culturele veranderingen nodig hebben om opgelost te worden.

Wanneer werknemers bijvoorbeeld de strategie van hun bedrijf begrijpen, voelt 84 procent zich op één lijn gebracht en zegt 88 procent te weten hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan de doelen. Als dit niet het geval is voelt respectievelijk slechts 22 en 33 procent dit. Van de werknemers die zich betrokken voelden, vond 75 procent zichzelf voldoende bevoegd om strategische beslissingen te nemen. Bij de werknemers die aangaven geen connectie met de strategie te voelen, was dit slechts 22 procent. Het is dus een significante invloed op de gezondheid van een bedrijf. Een cultuurverandering binnen bedrijven gebeurt echter niet out-of-the-blue door het gebruiken van nieuwe software. Collaboration-software zoals Slack kan natuurlijk wel een grote rol spelen bij zo’n verandering. Het volledige rapport geeft meer voorbeelden van de positieve effecten van goede interne communicatie.