min

Tags in dit artikel

, , , ,

Een onderzoek van SeniorWeb, samen met het Sociaal Cultureel Planbureau wijst uit dat het computerbezit van ‘jonge’ senioren (50-64 jaar) gelijk is aan de rest van de bevolking, namelijk 85 procent en 84 procent. Van de ‘oude’ senioren (75+) is slechts 24 procent in bezit van een pc.

Het verschil tussen de jongste senioren en de middengroep, 65-74 jarigen is ook groot. De helft van de eerste groep bezat tien jaar geleden al een pc, de laatste groep is nu pas zo ver. Het verschil tussen 75-plussers en de rest van de bevolking is volgens het onderzoek het grootst.

Bij het internetbezit vindt dezelfde trend plaats, de jongste senioren scoren met 77 procent het beste in vergelijking met de rest van de bevolking. De 65-74-jarigen bezitten aanzienlijk minder vaak een internetverbinding, namelijk in 42 procent van de gevallen. In de groep 75+ heeft minder dan één op de vijf senioren een internetverbinding.