Firefox heeft in Europa nu het punt bereikt dat het echt een serieuze concurrent is geworden van Microsofts Internet Explorer. Uit een onderzoek de Franse webmonitoringservice XiTiMonitor, blijkt dat het marktaandeel van Firefox in Europa in de afgelopen vier maanden flink gestegen is en nu op 27,8 procent staat.

Het onderzoek van XiTiMonitor werd uitgevoerd onder 96.000 websites in de week van 2 tot 8 juli. Uit de cijfers blijkt dat Internet Explorer nog steeds aan kop gaat met 66,5 procent, maar niet langer onbedreigd lijkt. Zoals gezegd volgt Firefox op de tweede plaats met 27,8 procent, een stijging van 3,7 procent ten opzichte van een gelijksoortig onderzoek in maart dit jaar. De overige 5,7 procent van het marktaandeel wordt opgeslokt door de andere browsers, waaronder Safari en Opera.

Alhoewel het algemene Europese beeld nog een relatief grote voorsprong voor Internet Explorer laat zien, is het in sommige Europese landen al zo dat Firefox op het punt staat de nummer één positie over te nemen van Internet Explorer. In Slovenië heeft Firefox inmiddels een marktaandeel van 47,9 procent en in Finland 45,4 procent.

Andere landen waar Firefox het goed doet is Duitsland, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Ierland. In deze landen schommelt het marktaandeel van Firefox rond de 40 procent. In landen als Zwitserland, Griekenland, Roemenië, Bulgarije, Estland en Letland scoort Firefox 30 procent. Andere landen waar Firefox sterk in opkomst is, zijn Frankrijk, Zweden en Zwitserland, hier heeft Firefox bijna een aandeel van 25 procent bereikt. In een negental lande heeft Firefox overigens nog niet de twintig procent bereikt, waaronder landen als Italië, Spanje en Groot-Brittannië. Een tien procent stijging in marktaandeel voor Firefox in Nederland kon niet voorkomen dat ons land hekkesluiter is voor wat betreft het Firefoxgebruik.

Ander teleurstellend nieuws voor Microsoft is dat nog niet heel veel Internet Explorer gebruikers voor versie 7 van de browser kiezen. Momenteel is ongeveer éénderde van de IE-gebruikers overgestapt op de nieuwste versie. Bij Firefoxgebruikers is het percentage dat de laatste versie gebruikt veel hoger, ongeveer 85 procent van de gebruikers draait Firefox 2. Daardoor is Firefox 2 momenteel in zeventien Europese landen groter dan Internet Explorer 7, terwijl dat andersom voor zestien landen geldt.

Wereldwijd gezien wordt Firefox heet meest gebruikt in Europa en Oceanië. Firefox doet het op het laatstgenoemde continent met 28,9 procent daar zelfs nog iets beter. Azië, Zuid-Amerika en Afrika laten een marktaandeel van rond de 15 procent zien voor Firefox, in Noord-Amerika is het Firefoxgebruik met 18,7 procent iets hoger.

Land 05/03/07 tot
11/03/07
02/07/07 tot
08/07/07
Stijging
Punten Procent
Slovenië 44,5% 47,9 % +3,3 +7%
Finland 41,3% 45,4% +4,1 +10%
Slowakije 35,3% 40,4% +5,1 +14%
Hongarije 27,2% 39,7% +12,5 +46%
Polen 35,0% 39,6% +4,6 +13%
Kroatië 36,5% 39,5% +3,0 +8%
Ierland 24,9% 38,6% +13,7 +55%
Duitsland 36,2% 38,0% +1,9 +5%
Tsjechië 31,5% 36,6% +5,1 +16%
Letland 27,1% 34,2% +7,1 +26%
Estland 30,4% 32,6% +2,1 +7%
Bulgarije 27,6% 32,1% +4,6 +17%
Roemenië 25,7% 31,1% +5,4 +21%
Oostenrijk 27,6% 30,7% +3,1 +11%
Griekenland 27,4% 30,6% +3,3 +12%
Zweden 22,8% 24,5% +1,7 +7%
Frankrijk 22,3% 23,9% +1,6 +7%
Zwitserland 21,4% 23,7% +2,2 +10%
Litouwen 18,2% 21,5% +3,4 +19%
Portugal 17,3% 21,4% +4,1 +24%
België 18,7% 21,0% +2,4 +13%
Malta 18,5% 20,8% +2,3 +12%
Luxemburg 18,4% 20,3% +1,9 +10%
Spanje 15,7% 19,1% +3,5 +22%
Groot-Brittannië 18,0% 18,7% +0,8 +4%
Noorwegen 17,4% 18,6% +1,3 +7%
Italië 15,5% 18,3% +2,8 +18%
Oekraïne 15,6% 17,5% +1,9 +12%
Andorra 13,2% 17,5% +4,3 +33%
Monaco 13,7% 15,6% +1,9 +14%
Denemarken 13,8% 15,2% +1,4 +10%
Nederland 13,3% 14,6% +1,3 +10%