1 min

Tags in dit artikel

,

Niet alleen het roze papiertje wat vroeger het rijbewijs was is verdwenen, ook gaat het papieren kentekenbewijs deel I en II verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een plastic kaart met een chip erop.

Alle persoonlijke gegevens van de voertuighouder en alle technische gegevens van het voertuig zullen op de kaart komen te staan. Omdat er regelmatig wat mis gaat met het overnemen van gegevens van de huidige kentekenbewijzen met dit met deze ‘smartcard’ niet meer gaan voorkomen. Misbruik en fraude zouden hierdoor minder vaak moeten voorkomen.

Het RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer) heeft al een concept exemplaar gemaakt. Adjunct-directeur Hans van der Bruggen van het RDW heeft hiervoor een speciale projectgroep in het leven geroepen en is momenteel bezig om in geheel Europa dit kentekenbewijs te laten uitgeven.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze chipkaart ingevoerd gaat worden.