2min

Tags in dit artikel

, , , ,

In een jaar tijd zijn er 400.000 IT-vacatures bijgekomen, een verdrievoudiging. Het aantal sollicitanten is echter nagenoeg gelijk gebleven. Desondanks groeien tarieven nog niet mee met de groter wordende krapte.

Een en ander blijkt uit het periodieke benchmarkonderzoek van De Staffing Groep. Developer, functioneel beheerder en tester zijn de meest populaire vacatures onder IT-sollicitanten. Binnen de business gerelateerde IT-functies gaat de voorkeur van sollicitanten uit naar IT-consultant, -projectmanager en -projectleider.

“Door de coronacrisis en de bijbehorende digitale transitie is de strijd om talentvolle IT’ers in een stroomversnelling geraakt,” reageert Wessel van Alpen, CEO van De Staffing Groep. “Wij merken dat veel organisaties daarom verder kijken dan alleen de werving en selectie van de juiste mensen en zich juist richten op het behouden, belonen en ontwikkelen van talent.”

Reistijd en purpose  belangrijk

Van Alphen: “Vergeleken met een jaar geleden is ook het gemiddelde aantal sollicitaties voor deze functies meer dan gehalveerd. Dit vraagt om een andere benadering van zowel het wervingsproces als het eigen personeelsbestand. Veel traditionele IT-organisaties zijn nog te veel gefocust op het aantrekken van IT’ers, terwijl er aan de achterkant veel talent verloren gaat. Alleen door het bestaande talent binnen je organisatie optimaal in te zetten en op te leiden voorkom je dat je uit dezelfde vijver vist als veel branchegenoten.”

Hoewel de uurtarieven in het afgelopen jaar nauwelijks zijn gestegen, blijven IT-functies ongekend populair. Naast een goed salaris zijn vooral werksfeer, een vast contract en werkinhoud belangrijk. Aan de businesszijde verkiezen werkzoekenden reistijd boven het vaste contract. “In crisistijd zijn de meeste werknemers op zoek naar zekerheid, zo ook in de IT-sector. Daarnaast zien we dat purpose en zingeving een steeds grotere rol spelen bij de keuze voor een werkgever,” zegt Van Alphen. “Het overbrengen daarvan vraagt om strakke onboarding van nieuwe medewerkers en een duidelijke visie op sfeer en cultuur. Juist op die gebieden valt er voor veel organisaties nog een wereld te winnen, zeker wanneer er sprake is van een omvangrijke flexibele schil.”

Tip: Proxify pakt met talentplatform ontwikkelaarstekort aan