2min Devices

Sun Microsystems bezig met bouw optische computer

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft een bedrag van 45 miljoen dollar vrijgemaakt voor de bouw van de eerste optische computer. Deze 45 miljoen dollar zal uitbesteed worden aan Sun Microsystems en dit bedrijf zal de optische computer ook gaan bouwen.

Sun Microsystems bezig met bouw optische computerNormaal worden de microprocessoren in een computer met elkaar verbonden door draden. Bij de optische computer zal dit echter anders zijn, want de draden worden hier namelijk vervangen door lasers. Dit heeft een groot voordeel wat betreft de snelheid, aangezien de draden nu de bottleneck vormen in een dergelijke computer.

Aan Sun Microsystems is het nu de taak om te onderzoeken of het mogelijk is om microprocessoren te integreren met silicium lasers die op een wafer geëtst worden. Door het gebruik van deze lasers worden vertragingen opgeheven bij het uitwisselen van data en daardoor wordt het dus mogelijk om snellere computers te gaan bouwen.

Een onderzoeker van Sun Microsystems, Ron Ho, geeft zijn mening over het project. "Het programma dat we gaan uitvoeren is behoorlijk high-risk, maar als het ons lukt om lasers te gebruiken in microprocessoren, dan kunnen we een supercomputer bouwen die duizenden malen sneller is dan de huidige supercomputers."

Bron:Technisch Weekblad