2min

Tags in dit artikel

Nederlandse bedrijven die product-software maken en ICT~Office hebben besloten een samenwerking aan te gaan. Ze gaan zich herenigen onder de naam Software~VOC.

Daartoe hebben de universiteit en ICT~Office op 8 mei 2008 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerking moet resulteren in het stimuleren van ondernemerschap, ondersteuning bij de opbouw van bedrijven en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van productsoftware.

Bij productsoftware gaat het om pakketten zoals boekhoud- of financiële software, pakketten voor de gezondheidszorg en de installatiebranche, maar bijvoorbeeld ook om software voor de bouw en het beheer van websites. Deze software-producten moeten te installeren zijn op meerdere systemen, hierin verscheelt het met maatwerk. De Software~VOC heeft beschikking over een Raad van Advies. De Utrechtse Universiteit wordt in de Raad vertegenwoordigd door Prof. Dr. Sjaak Brinkkemper, hoogleraar Methodologie van Productsoftware.

In een donderdag gepubliceerde verklaring zegt de Raad van Advies onder meer: "In Nederland wordt op heel veel plaatsen productsoftware ontwikkeld. Duizenden mensen in honderden bedrijven werken aan innovatieve producten, die het resultaat zijn van een combinatie van creativiteit en hoogwaardige kennis. Het midden- en kleinbedrijf functioneert daarbij vaak als dé kraamkamer van belangrijke technologische ontwikkelingen en als producent van duurzame en kennisintensieve exportproducten. Ons land onderscheidt zich hiermee op de wereldmarkt. Een aantal bedrijven is er in geslaagd om uit te groeien tot wereldspelers, anderen werken er hard aan om die positie ooit te bereiken."

Chris Ouwinga, CEO van Unit4Agresso en één van de leden van de Raad van Advies, heeft gezegd dat Nederland vrij veel software exporteert. Dit deed hij tijdens de ondertekening van het contract. "Nederland stond in 2004 met een exportwaarde van 1,7 miljard dollar aan software op de vierde plaats op de wereldranglijst", aldus Ouwinga. Hij heeft onlangs nog kritiek uitgeoefend op de overheid, welke onvoldoende zou doen om de export van software te stimuleren. De Software~VOC gaat bij de overheid een aanbeveling doen om de grootte van de product-software markt te onderzoeken.

Volgens Sjaak Brinkkemper wordt de betekenis van de productsoftware sector voor de Nederlandse economie onderschat: "Het is belangrijk dat we in ons land voldoende mensen opleiden voor de verdere uitbouw van deze kansrijke sector en dat er een goede wisselwerking komt tussen wetenschap en bedrijfsleven. Daarom werken we als wetenschappers ook samen aan een onderzoeksagenda voor de productsoftware, waar jonge en startende bedrijven van kunnen profiteren."

De leden van de Raad van Advies van de Software~VOC zijn Bernard van Oranje, Sjaak Brinkkemper, Chris Ouwinga, Harold Goddijn (CEO van TomTom), Rajesh Patel (CEO van Exact), Laurens van der Tang (CEO van Vital Healthsoftware), Bas van der Veldt (Directeur Productontwikkeling van AFAS) en Arnoud Verdwaald (Algemeen Directeur van GX).