2min Devices

Zuid-Afrika stuurt bezwaar tegen ISO-uitslag OOXML

Het Zuid-Afrikaanse standaardenbureau heeft bij de ISO bezwaar aangetekend tegen het besluit om Microsoft’s Office Open XML (OOXML) tot ISO-standaard te verheffen. Zuid-Afrika is hiermee het eerste land dat een bezwaar instuurt binnen de gestelde 60-dagen waarin dit kan.

Zuid-Afrika stuurt bezwaar tegen ISO-uitslag OOXMLIn een door hem ondertekende brief richting de ISO-organisatie laat CEO Martin Kuscus van de South African Bureau of Standards (SABS) weten dat hij bezwaar heeft op basis van fouten tijdens de gehouden stemronde in Februari, de zogenaamde "Ballot Resolution Meeting" (BRM), waar uitslag over de binnengekomen commentaren werd gegeven. Ook zegt het SABS bezorgd te zijn over de toegenomen hoeveelheid internationale organisaties die invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen van het ISO en het IEC (International Electrotechnical Commission).

Zuid-Afrika heeft op 3 punten bezwaar gemaakt:

  1. Tegenstrijdigheden van nationale organen zijn niet voldoende aangepakt.
  2. Volgens de regels hoort men op de BRM op basis van overeenstemming tot besluiten te komen. Omdat slechts 67 van de 1027 reacties van het ECMA behandeld zijn kan het moeilijk zo zijn dat het proces waarbij alle overige reacties verworpen zijn op basis van eenheid is gebeurd.
  3. Na de BRM is het secretariaat verplicht een laatste rapport en de uiteindelijke versie van de standaard uit te geven, dit is nog altijd niet gebeurd. Aangezien er maar 60 dagen zijn om een bezwaar in te dienen is dit merkwaardig aangezien nationale organen hier hun laatste beslissing op zouden moeten baseren.

Het SABS trekt de geldigheid van de uiteindelijke stemming in twijfel omdat er mogelijk op basis van incorrecte gegevens uit de BRM gehandeld is.

Bron:Tectonic