2min

Tags in dit artikel

, , , , , ,

De landen die eerder bezwaren hadden ingediend tegen de standaardisering van Microsofts Office Open XML-formaat door de International Organization for Stadardization (ISO) en de International Electrotechnical Commission (IEC) en waarvan hun bezwaar werd afgewezen laten nu weten dat ze weinig vertrouwen meer hebben in de beslissingsvorming van de ISO/IEC en de standaarden die ze goedkeuren.

In een statement door de landen bij de Congresso Internacional Sociedade e Governo Electronico (CONSEGI) 2008 conferentie lieten drie van de vier landen die een bezwaar hadden ingediend, te weten Brazilië, Zuid-Afrika en Venezuela, weten dat ze er geen vertrouwen meer hebben in zowel de ISO als de IEC als het er op aan komt dat ze onafhankelijk en open moeten zijn over technologische standaarden. Ook Ecuador, Cuba en Paraguay staan achter de statement.

De landen zeggen dat ze hun deelname aan de ISO/IEC en hun relevantie binnen hun overheden moeten re-evalueren. "Hoewel in het verleden een ISO/IEC-standaard automatisch gebruikt ging worden binnen de overheid is deze positie nu niet langer van toepassing", aldus het statement van de landen tijdens de conferentie.

CONSEGI is een grote conferentie voor open source binnen de overheden van Zuid- en Latijns-Amerika. De volledige statement is, naast dat hij werd uitgesproken op de conferentie, ook gepubliceerd op het blog van Aslam Raffee, de vertegenwoordiger van de Zuid-Afrikaanse standaardenorganisatie.

Ondanks hun statement zullen de landen geen verdere bezwaren indienen waardoor de publicatie van ISO/IEC DIS 29500, zoals de huidige Office Open XML-specificatie heet, nog meer vertraging op zal lopen. Onlangs werd door het ISO en het IEC het groene licht gegeven voor de publicatie van de specificatie nadat werd besloten om geen aandacht te geven aan de ingediende bezwaren. De uitgave van de specificatie wordt verwacht binnen enkele weken zolang er geen nieuwe bezwaren komen.