1 min

Tags in dit artikel

, ,

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateert dat Ziggo niet altijd de verplichte vrije modemkeuze respecteert. De toezichthouder gaat daarom nader onderzoek doen.

Volgens ACM krijgen nog steeds niet alle klanten van de internetaanbieder de mogelijkheid een eigen modem te kiezen en te gebruiken. Met de sinds 28 januari verplichte vrije keuze kunnen klanten hun eigen modems/routers aansluiten in plaats van het afnemen van een meegeleverde modem/router. Hiermee wordt voldaan aan Europese wet- en regelgeving.

ACM geeft Ziggo speciale aandacht

Uit onderzoek van de ACM is gebleken dat nog niet alle klanten van Ziggo de eigen modem/router kunnen aansluiten. In delen van het Ziggo-kabelnetwerk is het onmogelijk. Dit is in strijd met de verplichting. Daarom doet de toezichthouder extra onderzoek.

In de beleidsregel geeft de toezichthouder aan welke informatie internetleveranciers moeten publiceren over de specificaties waaraan modem/routers moeten voldoen voor hun diensten. De ACM gaat dit actief controleren en kijkt of de specificaties voor fabrikanten voldoende zijn om eindapparaten zo aan te passen dat consumenten ze kunnen gebruiken. Ziggo krijgt nu dus extra aandacht.

Ziggo stelt dat het niet mogelijk is alle lokale (netwerk)aanpassingen voor de vrije keuze in één keer uit te voeren. Klanten kunnen via een postcodecheck inzien of vrij modem/routerkeuze beschikbaar is.