1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Sms’en wordt steeds populairder. TNS NIPO heeft het Nederlandse deel, van dit internationale onderzoek, voor haar rekening genomen. Hieruit blijkt dat driekwart van alle elektronische boodschappen via sms verzonden wordt.

Ongeveer een jaar geleden werd dit aantal nog vastgesteld op zestig procent. De meeste mobiele berichten die uitgestuurd worden zijn e-mails, zo blijkt uit het onderzoek van TNS NIPO. Wat dus alleen Nederland betreft. Toch ‘presteren’ wij onder de maat, want bij andere Westerse economische grootmachten ligt het percentage op 49 procent. In Nederland wordt ‘slechts’ 39 procent van alle berichten digitaal verzonden.

Opkomende machten, zoals China, India en Rusland, maken vaker gebruik van de mobiele telefoon om berichten te versturen. Dit is opvallend, want het lijkt alsof de consumenten in deze landen de gang naar de computer overslaan en direct de mobiele telefoon gebruiken.

Op dit moment e-mailt het merendeel van de Nederlandse bevolking nog via de computer, maar door de grote groei van het aantal smartphones lijkt dit ook te gaan veranderen. Twintig procent van alle mobiele telefoon-bezitters, wereldwijd, heeft een smartphone. Nederland loopt hier ook achter, veertien procent heeft hier een dergelijke gsm. In andere Europese landen ligt dit aantal rond de zeventien procent.