1 min

Tags in dit artikel

, ,

Nederland is op de Broadband Quality Score (BQS) gezakt naar de zesde plaats, dit komt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de Said Business school van Oxford en de University en Universidad de Oviedo. Het rapport is gebaseerd op 24 miljoen records van tests uitgevoerd op speedtest.net

Uit het onderzoek is gebleken dat de situatie van Nederland niet is verslechterd maar dat andere landen hun situatie heel goed hebben verbeterd.

Het verschil met dit onderzoek in tegenstelling tot andere onderzoeken is, dat hier buiten de gewoonlijke breedbandverbindingen ook de kwaliteitsaspecten worden bekeken. Aspecten zoals de capaciteit en latency van de verbinding. Met een weegfactor komt er een uitslag uit per land, een zogenaamde BQS waarde.

Zuid-Korea heeft een grote stijging gemaakt van 72 procent naar 139 procent van de BQS. Onder andere glasvezelaansluitingen en aansluitingen in het buitengebied zijn daar een belangrijke factor van. Hierdoor heeft Zuid-Korea de eerste plaats dit jaar, vorig jaar was dit nog Japan.

Er zijn negen landen die voldoen aan de criteria voor de toekomstige toepassing van kwalitatief hoogwaardige video. Nederland is een van die landen, maar staat met zijn zesde plaats op de agenda lager dan landen als Zuid-Korea en Zweden.

Volgens het onderzoek moet Nederland snel alle glasvezelaansluitingen uitrollen om te stijgen op de ranglijst.