2min

Op de aankomende Ubuntu Developer Summit in Florida zal er worden gesproken over de mogelijkheid om de Unity-netbookinterface ook voor de desktop standaard te maken voor de volgende Ubuntu-versie, hetzij in een aangepaste vorm.

Het plan staat in een blueprint waarin wordt gesteld dat GNOME Shell niet klaar is voor primetime. Er is erg veel kritiek op de interface – onder meer vanuit Mark Shuttleworth, de oprichter van Canonical – en bovendien conflicteert de GNOME Shell met Ubuntu’s merknaam.

Daarom wordt deze week de mogelijkheid besproken om GNOME Shell door een desktopgeoriënteerde versie van Unity te vervangen. Wijzigingen hierin zijn dat de menubalk en knoppen niet in het bovenste paneel getoond worden, zoals nu het geval is in Unity, maar in de applicatie zelf. Verder moet er een ‘Unity Dash’ komen dat naar alle uiteinden van het scherm gesleept kan worden en moet het huidige home-scherm vervangen worden door een ‘pop-down menu’. Vanuit dit menu moeten alle programma’s bereikbaar zijn en moet het mogelijk worden om te zoeken.

Het komt er eigenlijk op neer dat ‘Unity een interface moet worden die beter is dan de OS X-gebruiksinterface in betrekking tot visuele effecten (zoals transparantie en Mutterachtige effecten).’

Overigens is GNOME Shell niet het enige programma dat hevig onder vuur ligt en als een stap terug wordt beschouwd. Ook Unity heeft eenzelfde soort kritiek ontvangen. Systeemfabrikant System 76 heeft ervoor gekozen Unity niet te gebruiken in zijn Starling-netbooks omdat het ‘langzaam is en gebruikers verwart’.


Zojuist heeft Mark Shuttleworth bekendgemaakt dat Unity inderdaad de standaardinterface voor zowel de netbook- als de desktopeditie zal gaan worden. Shuttleworth vindt Unity de belangrijkste wijziging van Ubuntu ooit. Hij erkende ook dat het een riskante stap is en dat er veel werk gedaan moet worden om alles werkend te krijgen.

Canonical blijft echter toegewijd aan GNOME. Op de vraag waarom Canonical de GNOME Shell niet gaat aanpassen, antwoordde Shuttleworth dat er wel overleg is geweest tussen GNOME en Canonical, maar dat beide visies zo erg van elkaar verschilden dat dat niet mogelijk was. Zo heeft GNOME iets tegen de global menu’s die zich nu in Unity bevinden en Canonical iets tegen Mutter (de toekomstige windowmanager van GNOME). Daarom zal in de volgende Unity Compiz gebruikt gaan worden. Hetzelfde geldt voor Zeitgeist (een framework dat activiteiten van de gebruiker bijhoudt), hoewel het niet in GNOME 3 gaat komen – maar wel is aangeboden – speelt het een steeds belangrijkere rol in Ubuntu.