1 min

Veel sms’en en gebruik maken van sociale netwerken als Facebook en Twitter blijkt veel meer invloed te hebben op tieners dan gedacht. Een onderzoek van American Public Health Association wijst uit dat sms-verslaafde tieners vaker drugs en alcohol gebruiken en seks hebben dan hun leeftijdsgenoten.

Voor het onderzoek namen 4.257 Amerikaanse studenten een enquête af. 19,8 procent van de tieners gaven aan dat ze meer dan 120 berichten per dag stuurden, terwijl 11,5 procent van de tieners meer dan drie uur per dag aan sociale netwerksites besteden. Het opvallende van de resultaten is dat zich binnen de groep veel minderheden en vrouwen uit een laag milieu bevonden.

De groep bleek ook seksueel actiever te zijn en bovendien wordt er ook veel gerookt en gedronken. Daarnaast kampen ze meer met stress en zelfmoordgedachten dan hun leeftijdsgenoten die minder gebruik maken van hun gsm.

Tieners die minder gebruikmaakten van het sms’en en sociale netwerken bleken een betere gezondheid te hebben dan de andere groep.