De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) zegt dat mobiel bellen mogelijk kankerverwekkend is. Een recente studie toont aan dat er mogelijkerwijs een verband bestaat tussen het gebruik van een mobieltje en hersenkanker.

Dat maakte de WHO gisteren bekend. Een groep van 31 onderzoekers kwam in Lyon bijeen om de uitkomsten van diverse epidemiologische studies met elkaar te vergelijken en te beoordelen. Zij hebben naar alle relevante studies gekeken waarbij mensen mobiele telefoons gebruiken en zijn blootgesteld aan de elektromagnetische omgeving op de werkplek. Op basis van deze gegevens concludeerden de onderzoekers dat het gebruik van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend is.

Diverse instanties zijn terughoudend ten aanzien van de conclusie van de WHO. Ed Yong, het hoofd van het gezondheidsinformatie bij Cancer Research UK, zegt dat de bevindingen van de WHO niet aantonen dat er een direct verband is tussen het gebruik van mobiele telefoons en kanker. "Het leeuwendeel van de onderzoeken hebben geen verband gevonden tussen mobiele telefoons en kanker", zegt Yong. "En als er al een verband bestaat kan dat nooit sterk zijn."

Christopher Wild, directeur van het International Agency for Research on Cancer (IARC), zegt dat bij de bevindingen enige voorzichtigheid is geboden. Volgens hem is meer onderzoek naar het verband tussen mobiel bellen en kanker noodzakelijk, in het bijzonder naar de relatie tussen langdurig en intensief gebruik van mobiele telefoons en de langetermijneffecten. De effecten van blootstelling aan kankerverwekkende factoren zijn veelal pas na tientallen jaren zichtbaar.

Opvallend feit is dat het aantal kankerpatiënten sinds de jaren tachtig niet significant is toegenomen, terwijl het gebruik van mobiele telefoons de laatste twintig jaar explosief is gestegen. De bevindingen van de WHO vormen dus niet direct aanleiding om je mobiel terzijde te leggen. Naar schatting zijn er wereldwijd zo’n vijf miljard mobiele telefoons.