2min Devices

Microsoft legt Windows Phone 8-autocorrectie uit

Microsoft heeft op zijn blog informatie naar buiten gebracht over de autocorrectie-functionaliteit van het Windows Phone 8-toetsenbord, deze zou de gebruiker een accuratie van 94% bieden.

Microsoft schrijft dat er voor de autocorrectie van het Windows Phone 8-toetsenbord zo’n 2.5 miljard Engelse woorden bekeken zijn, inclusief populaire termen uit dialecten. Uiteindelijk zijn er ongeveer 600.000 woorden overgebleven die zijn geïntegreerd in het woordenboek van Windows Phone 8.

Het is één ding om uit te vinden welke woorden het meest gebruikt worden en deze te verwerken in de software, maar als tweede moest er gekeken worden naar Word Flow, wat probeert uit te vinden welk woord logischerwijs volgt in een bericht. "Specifiek wordt er gekeken naar de laatste twee woorden, om uit te vinden wat het logische derde woord zal zijn. Bijvoorbeeld: wanneer een gebruiker ‘ik mis’ schrijft en vervolgens een ‘j’ aanslaat, is het aan te nemen dat dit woord ‘je’ zal zijn. Als de gebruiker eigenlijk het woord ‘jodelen’ bedoelde is dit minder logisch en daarom staat dit woord niet vooraan."

Het woordenboek is daarnaast ook intelligent, het onthoudt welke woorden vaak gebruikt worden door de gebruiker. Hierdoor wordt na verloop van tijd de autocorrectie accurater dan wanneer de telefoon net gekocht is.

Op het probleem van een te dikke vinger die het oppervlakte van meerdere toetsen beslaat en hierdoor de verkeerde letter wordt geregistreerd heeft Microsoft ook een antwoord. Er wordt gebruik gemaakt van een bepaalde Hit Target, waarbij elke toets een bepaalde onzichtbare radius heeft waarin deze geactiveerd wordt. Hieronder een video over het Hit Target-systeem.

Bron:Neowin