Innovatie staat privacy vaak in de weg en dat is met Google Glass zeker het geval, zo vindt Thomas Guy der Veur, die een petitie startte tegen de digitale bril van Google. In de Verenigde Staten bestaat weerstand tegen Google Glass, dat sinds enige tijd in kleine oplages te verkrijgen is.

Het grootste bezwaar tegen Google Glass is de aanwezigheid van een camera die kan opnemen wat de eigenaar ziet. Men is bang voor een veranderend straatbeeld waarbij deze bril een dominante rol gaat spelen en waarbij de privacy verder wegzakt. De bril zal niet alleen invloed hebben op mensen die hem dragen, maar ook op mensen die juist niets te maken willen hebben met het stuk technologie van Google, dat er volgens de initiatiefnemer van de petitie een hele andere kijk op nahoudt als het om privacy gaat.

De petitie moet gezien worden als een preventief hulpmiddel. "Liever vooraf aandringen dan achteraf ervaren dat het daarvoor te laat is", staat te lezen in de begeleidende tekst. Het doel van de petitie is om de bril van de Nederlandse markt te weren en gebruik in openbare ruimtes te verbieden. Pas als een breed maatschappelijk debat is gevoerd waardoor geschikte regelgeving is gerealiseerd zou de bril alsnog toegelaten moeten worden.

Vooralsnog vindt de petitie nog weinig tractie. Op het moment van schrijven zijn er zo’n 160 handtekeningen gezet. Mocht je het eens zijn met het doel van de petitie, dan kan je de petitie terugvinden op de website petities.nl.