1 min

Tags in dit artikel

,

Ondanks de verdeeldheid onder wetenschappers over de exacte gevolgen van langdurig gebruik van de mobiele telefoon, heeft het Belgische parlement een wet goedgekeurd waarin strengere eisen worden gesteld aan de verkoop van mobiele telefoons.

Zo wordt het per begin 2014 verboden reclame te maken waarin mobieltjes voor kinderen jonger dan zeven jaar wordt aangeprezen of zelfs specifiek mobiele telefoons voor deze jonge doelgroep te ontwikkelen. Dit vanwege het stralingsgevaar dat mogelijkerwijs ontstaat gedurende het gebruik van een mobiele telefoon, alsook de kwetsbaarheid van de nog volop groeiende hersenen van jonge kinderen.

Om de consument duidelijkheid te verschaffen over de exacte straling die vrijkomt bij het gebruik van de mobiele telefoon, wordt het aangeven hiervan in de vorm van een stralingslabel verplicht gesteld.

Op een dergelijk label wordt de straling aangegeven aan de hand van een zogenaamde SAR-waarde, oplopend van A t/m E, waarbij een A-label een lage straling aangeeft (SAR-waarde kleiner dan 0,4 W/kg) en een E-label de hoogst toegelaten straling aangeeft (SAR-waarde gelijk of groter dan 1,6 W/kg, maar kleiner dan 2 W/kg). Dit label zal voor de consument duidelijk zichtbaar moeten worden geplaatst door de verkopende partij van mobiele telefoons.

Of de Nederlandse overheid deze wetgeving zal gaan overnemen, is vooralsnog onbekend.