Wetenschappers zijn al lange tijd op zoek naar een mogelijkheid om goede realtime data te verkrijgen van aardbevingen. In een nieuw artikel in een vakblad wordt voorgesteld om smartphones in te zetten als een hulpmiddel hiervoor.

De sensoren in de huidige smartphones zijn gevoelig genoeg om aardbevingen met een kracht van minimaal 5 op de Schaal van Richter waar te nemen wanneer het epicentrum nabijgelegen is. Een ander voordeel is dat de spreiding onder de bevolking groot is waardoor veel gegevens verkregen kunnen worden als er onverhoopt een aardbeving plaatsvindt.

De auteurs van het artikel in Bulletin of Seismological Society of America hebben zich laten insprireren door een netwerk van Stanford, waarbij seismografische apparatuur op computers van vrijwilligers wordt aangesloten. Het gebruik van smartphones van burgers zou een relatief eenvoudige en goedkope oplossing kunnen zijn om een wijdverspreid netwerk van seismografen te creëren.