Het inmiddels internationaal bekende Phonebloks-concept is ook door fabrikant Motorola opgepikt. Met de naam Project Ara wordt Phonebloks door Motorola momenteel verder uitgewerkt.

Vandaag is de dag waarop de zogenaamde thunderclap van Phonebloks zal plaatsvinden. Middels deze thunderclap zullen sympathisanten van het concept het idee nogmaals grootschalig onder de aandacht willen brengen. Hoe dit in zijn werk gaat en of dit gaat lukken zal rond drie uur vanmiddag blijken.

Phonebloks is een concept dat uitgaat van het opbouwen van een smartphone uit verschillende makkelijk te verwisselen hardware-onderdelen. Het idee hierachter is dat een smartphone minder vergankelijk is, doordat de aparte onderdelen van het toestel eenvoudig vervangen kunnen worden. Bij de huidige smartphones is het over het algemeen immers zo dat het toestel als geheel zal moeten worden vervangen, zelfs al is er slechts één onderdeel kapot.


In een blog op de website van het Amerikaanse Motorola wordt gemeld dat deze fabrikant het idee inmiddels heeft geadopteerd en reeds in samenwerking met de Nederlandse bedenker Dave Hakkens aan de slag is gegaan onder de naam Project Ara.

Motorola geeft aan dat het ontwikkelaars wil aanmoedigen om ideeën wat betreft de verschillende hardwaremodules te bedenken en ontwikkelen. Motorola geeft te kennen dat het rond de komende winter een eerste Module Developer’s Kit (MDK) verwacht uit te brengen.