Het Amerikaanse patentenbureau heeft nieuwe patentaanvragen van Apple gepubliceerd. Het betreft hier onder andere specifieke aanvragen die te maken hebben met een techniek om vloeibaar metaal toe te passen in haar producten.

Het aanvragen van enkele patenten van Apple zou erop kunnen duiden dat de fabrikant in de nabije toekomst meer gebruik wil maken van nieuwe productietechnieken. Het Amerikaanse patentbureau publiceerde op haar website vijf patentaanvragen van Apple.

Deze patenten zijn technisch van aard en beschrijven een manier waarop Apple bepaalde producten wil gaan fabriceren. Hierbij speelt de toepassing van Liquidmetal de belangrijkste rol. De techniek kan worden toegepast voor onder andere smartphones, tablets en digitale schermen.


Twee van de in totaal vijf aanvragen voor patenten behelsen een techniek waarbij het 3D-printen van Liquidmetal wordt beschreven. Dit vloeibare metaal kan worden beschouwd als een soort glasachtig metaal. Het is echter niet bekend wanneer Apple de in de patenten beschreven techniek daadwerkelijk zal gaan toepassen. Er gaan namelijk al meerdere jaren geruchten dat Apple vloeibaar metaal zal gaan gebruiken.

Vooralsnog is dat en Apple’s geval alleen gebeurd voor de sim-tool van de iPhones en iPads.