Apple heeft ResearchKit aangekondigd waarmee iPhone-gebruikers kunnen deelnemen aan medische testen. De gebruikers hoeven daarvoor geen experimentele medicijnen te slikken, maar simpelweg vragen te beantwoorden. Het moeilijkste voor medische onderzoekers is om voldoende testers te vinden en zo verschillen te ontdekken.

Apple heeft ervoor gekozen om ResearchKit opensource te maken zodat iedereen een bijdrage kan leveren. De gezondheidsdata wordt niet door Apple ingezien maar wel door de onderzoekers die een bepaalde studie uitvoeren naar een ziekte of aandoening.

Apple heeft verschillende onderzoeken aan zich weten te binden. Zo zijn er apps ontwikkeld op basis van ResearchKit voor onderzoeken naar astma, borstkanker, hart- en vaatziekten, diabetes en de ziekte van Parkinson. Gebruikers moeten vooraf toestemming geven met hun handtekening en daarna kunnen ze deelnemen aan het onderzoek en testjes uitvoeren.

Het grootste probleem voor dit soort studies is om een grote groep mensen bij elkaar te krijgen die ze mogen volgen en onderzoeken. Door gebruik te maken van de iPhone kan deze drempel extreem worden verlaagd en kunnen de onderzoekers snel een grote groep mensen bereiken en beschikken ze vrij snel over veel data. Bij het onderzoek naast Astma kan bijvoorbeeld snel inzichtelijk worden gemaakt, hoe ernstig iemand er last van heeft en hoe vaak hij of zij een inhalator nodig heeft. Dat soort cijfers over grote groepen mensen kunnen mogelijk weer leiden tot nieuwe inzichten.