2min Devices

Microsoft sluit overeenkomst met NAVO om broncode te controleren

Microsoft heeft een beveiligingsovereenkomst gesloten met de NAVO in Brussel, laatstgenoemde krijgt de mogelijkheid om de broncode van software van Microsoft te bekijken en te controleren op bijvoorbeeld backdoors. Microsoft heeft nu dergelijke overeenkomsten gesloten met 26 overheden en 44 organisaties.

Microsoft doet er alles aan om een betrouwbaar imago te houden ten opzichten van overheden en burgers. Het doet dit onder meer door zogenaamde transparantie centra te openen waar overheden kunnen langskomen om de broncode van Microsoft-producten te bekijken en te controleren op backdoors. Recent is er zo’n centrum geopend in Brussel.

Microsoft heeft al met veel verschillende overheden en organisaties overeenkomsten gesloten waarmee deze de mogelijkheid krijgen om de broncode van Microsoft-producten in te zien. Nu is de NAVO aan dat rijtje toegevoegd, de NATO Communications Information Agency (NCI) krijgt toegang tot vertrouwelijke informatie.

Microsoft zal de NCI voorzien van technische informatie en documentatie over Microsoft-producten en -diensten, maar ook van informatie over mogelijke dreigingen en kritieke lekken in de software.

Microsoft is in 2003 gestart met het Government Security Program (GSP) en is zeer succesvol gebleken. Overheden hebben nu gecontroleerd toegang tot de broncode van Microsoft-producten en krijgen met regelmaat vertrouwelijke informatie en beveiligingsrisico’s onder ogen. Dit zorgt voor een betere band en vertrouwensrelatie tussen de overheden en Microsoft.

Microsoft zal daarnaast ook deelnemers van het GSP-programma helpen met migraties naar Windows 10 en de cloud. Hoewel de overheden er dus bij zijn gebaat om gecontroleerde toegang te hebben tot de broncodes van Microsoft is het voor het bedrijf ook geen slechte deal. Door de betere relatie met overheden kan het ze waarschijnlijk ook aan boord houden als klant en licenties blijven verkopen voor bijvoorbeeld Windows 10.

Bron:ZDNet