1 min

Tags in dit artikel

,

Op The Inquirer is te lezen dat Bapco de makers van het programma SysMark 2002 het programma zo geschreven hebben dat Intel’s Pentium 4 processors opzettelijk bevoordeeld worden. Het was al eerder bekend dat Bapco iets degelijks gedaan had voor Intel, maar deze keer is het overduidelijk merkbaar.

Intel heeft deze afspraken waarschijnlijk gemaakt omdat AMD gestart is met nieuwe benchmark programma’s te ontwikkelen waarin duideijk wordt dat AMD toch echt meer berekening kunnen uitvoeren dan de huidige Intel processors.