2min

Het Europees Parlement heeft voor twee nieuwe wetsartikelen gestemd, die onderdeel uit zouden kunnen maken van de nieuwe auteursrechtwetgeving. Het gaat om twee controversiële artikelen die invloed zouden kunnen hebben op de manier waarop EU-burgers het internet gebruiken.

De twee artikelen zouden het internet compleet kunnen veranderen. Criticasters zijn dan ook niet blij: zij zijn bang dat het internet straks geen bastion van het vrije woord meer kan en zal zijn, als de EU zijn zin doordrijft. Tegelijk zijn er stakeholders die wel blij zijn met de nieuwe wetgeving. De vraag is straks vooral welke kant het op gaat.

Artikel 13

Vooral op artikel 13 is flinke kritiek. Dit nieuwe wetsartikel regelt dat internetplatformen al het materiaal dat geüpload wordt, moeten controleren op eventuele auteursrechtschendingen. Op die manier zou voorkomen moeten worden dat mensen zomaar andermans materiaal gebruiken voor eigen gewin.

Dat moet volgens het artikel geregeld worden middels een automatisch filtersysteem. Dat is volgens critici ingewikkeld, omdat de algoritmes die dit tot nu toe mogelijk maken lang niet altijd foutloos werken. Sommige content wordt bijvoorbeeld per ongeluk als auteursrechtschendend aangemerkt, terwijl die enkel overeenkomstige elementen met andere online content heeft. Dat soort systemen zijn dus niet alleen moeilijk om honderd procent goed te krijgen, ook is het de vraag of het echt iets oplost, of juist de verkeerde personen aanpakt. De gewone burger die een lollig bedoeld plaatje maakt, maar daarvoor iemands foto gebruikt, schendt immers auteursrecht, maar doet dat niet vanuit winstoogmerk.

Artikel 11

Een ander controversieel wetsartikel is nummer 11, dat online publicaties moet beschermen. Hierbij gaat het om mensen die delen van nieuwsartikelen willen gebruiken in hun eigen verhalen. Daarvoor moeten ze volgens het artikel een licentie krijgen van de uitgeverij. Dat is wat de afgelopen tijd de ‘link-belasting’ is gaan heten, omdat het mogelijk de hele nieuwsindustrie zal veranderen.