3min

Het Europees Parlement is het onlangs eens geworden over twee nieuwe wetsvoorstellen die de implementatie van de Europese Chips Act een stap dichterbij moeten brengen. Vooral chipgigant Intel is blij met deze goedkeuring.

De EU Chips Act moet garanderen dat tegen 2030 ten minste 20 procent van alle wereldwijde geproduceerde processors uit lidstaten van de EU afkomstig is. De EU-wet stelt hiervoor onder meer subsidies beschikbaar en stelt ook de lidstaten zelf in staat in chipfabrikanten te investeren. Bijvoorbeeld door het meebetalen aan vestigen van chipfabrieken in eigen land.

Met de goedkeuring van de twee wetsvoorstellen heeft het EP naar eigen zeggen de eerste stap gezet, nu moeten de afzonderlijke lidstaten nog hun goedkeuring geven.

Chips Act

Het eerste goedgekeurde wetsvoorstel betreft de Chips Act zelf. Deze wetgeving moet de innovatie op het gebied van chips in de EU verbeteren. Het EP ondersteunt hiervoor het originele idee voor het ontwikkelen van nieuwe processortechnologie en quantum-processors. Ook moet een netwerk van onderzoekscentra worden opgezet voor het tegengaan van het gebrek aan gekwalificeerd personeel en het aantrekken van nieuw talent op het terrein van chiponderzoek, -ontwerp en -productie.

Ook is in de wet vastgelegd dat de EU de aanvoer van processors veilig stelt. Dit onder meer door het aantrekken van investeringen en het opbouwen van productiecapaciteit. Daarnaast moet een systeem worden opgezet dat bij een crisis in werking treedt en alle lidstaten waarschuwt voor mogelijke capaciteitsproblemen. Deze alarmering moet voor de EC de weg vrij maken de noodzakelijke maatregelen te treffen om de toevoer en productie van processors op peil te houden.

Tweede wetsvoorstel

Het tweede nu goedgekeurde wetsvoorstel is het Chips Joint Undertaking-voorstel. Met deze wet kunnen de maatregelen voor het ‘Chips for Europe’-initiatief worden genomen. Dit laatste initiatief moet het grootschalig opbouwen van productiecapaciteit ondersteunen met het investeren in EU-breed en open toegankelijk onderzoek, ontwikkelingstrajecten en een innovatie-infrastructuur.

Hiervoor moet 11 miljard euro aan centrale EU-funding, bijdragen uit de afzonderlijke lidstaten en privaat geld voor worden gereserveerd. De Europese Chips Act moet in totaal 43 miljard euro opleveren voor het stimuleren van een Europese chipsector.

Zeer positieve reactie Intel

Intel verwelkomde het nieuws over de door het EP aangenomen wetsvoorstellen. Deze chipgigant is met verschillende Europese lidstaten, in het bijzonder Duitsland, in onderhandeling over het vestigen van gigantische chipfabrieken op Europese bodem.

In een verklaring geeft de chipgigant aan dat de EU duidelijk het voortouw neemt in het oplossen van het grote tekort aan processors waarmee de mondiale techsector nu, maar wellicht ook in de toekomst, mee te maken heeft.

Verder was de chipproducent blij dat bij de ontwikkeling van de wetsvoorstellen goed naar de industrie is geluisterd. Intel hoopt dat deze publiek-private samenwerking ook in de komende jaren kan worden voortgezet.

Intel wil nog aanpassingen

De chipgigant geeft voor aan dat er nog wel wat aanpassingen nodig zijn waarbij zij graag met de EU van gedachten wisselen. Zo wil Intel dat de definitie van ‘kritische sector’ nauwer wordt bepaald. Daarnaast moeten bedrijven uit de chipsector het recht krijgen te worden gehoord. Daarmee wil Intel min of meer invloed afdwingen bij toekomstige wet- en regelgeving.

Tot slot moet, aangezien de chipproductie onderdeel is van een wereldwijd ecosysteem, aandacht worden gegeven aan zaken als toestemming voor het overbrengen van data en intellectueel eigendom naar andere locaties, ook buiten Europa.

Lees ook: ‘Lidstaten bereiken akkoord over Chips Act van 43 miljard euro’