3min

Tags in dit artikel

,

Microsoft heeft zijn opensource-editor Visual Studio (VS)-code voorzien van nieuwe updates. Versie 1.36 kent veel nieuwe functies, maar werkt niet langer op 32-bits Linux, doordat het verplaatst is naar versie 4.x van het Electron-raamwerk.

Naast een bijgewerkt Java-installatieprogramma, de nieuwe foutopsporingsfunctie Jump to Cursor en Tasks heeft Microsoft VS-code ook geoptimaliseerd voor TypeScript-ontwikkelaars, aldus The Register .

Experimentele fase

De optimalisatie voor TypeScript-ontwikkelaars betreft vooralsnog wel een experimentele fase, waarbij een tweede TypeScript-server geïnstalleerd wordt. Deze servers zijn componenten die een code ontleden om functies in te schakelen, zoals IntelliSense-code. De complexiteit van de hoofd-TypeScript-server kan wel zorgen voor hinderlijke pauzes terwijl deze wordt uitgevoerd. De tweede server ondersteunt enkel het ontleden van eenvoudige syntax, waardoor bewerkingen zoals code folding sneller worden.

Java, Jump to Cursor en Tasks

Het bijgewerkte Java-installatieprogramma zet in de nieuwe versie met behulp van een Java Development Kit (JDK ) van AdoptOpenJDK een Java-ontwikkelomgeving op.  Als de VS-code nog niet aanwezig is, zorgt deze zelf voor de installatie daarvan. 

Met de foutopsporingsfunctie Jump to Cursor kan de cursor naar een coderegel in een foutopsporingssessie verplaatst worden, zonder tussentijds de code uit te voeren. Deze functie werkt op dit moment alleen in C #, gezien deze afhankelijk is van de ondersteuning van de foutopsporingsextensie die gebruikt wordt.

Tasks is een functie die een of meer externe opdrachten kan uitvoeren, zoals het bouwen van scripts. Als er sprake is van meerdere taken kunnen deze parallel uitgevoerd worden. Door het opgeven van een reeks is het mogelijk de taken in een specifieke volgorde te laten uitvoeren. Iedere taak wacht totdat de vorige is voltooid.

macOS

Verder is het mogelijk opties op de statusbalk te verwijderen door het eenvoudig aan- of uitvinken van items. Ook beschikt de nieuwe versie 1.36 over een terminaloptie voor Linux. Hierdoor hoeft de geïntegreerde terminal niet langer de VS Code-omgevingsvariabelen te erven. Door inheritEnv in te stellen op false wordt in plaats daarvan een schone systeemomgeving gebruikt. Gebruikers van macOS krijgen een vergelijkbare functie te zien.

Bovendien is ook Remote development voorzien van enkele aanpassingen, met name op het gebied van bestandsoverdracht. Zo is er onder meer een contextmenu van Download from Explorer voor externe bestanden en ondersteunt Save As ondersteunt zowel lokale als externe locaties. Daarnaast is er de mogelijkheid om meerdere bestanden van een lokale computer naar de externe bestandsverkenner te slepen.

Raspberry Pi

Ook beschikt VS-code nu over ondersteuning voor ARMv7i 32-bit voor de Raspberry Pi 2 of 3, en vermoedelijk ook 4. Wel betreft het nog een experimentele fase om via SSH verbinding te maken met de Raspberry Pi en bestanden in de VS-code te bewerken. Iets waarvoor wel de Insider-build van VS Code nodig is. “We houden dit terug van de stabiele release om externe auteurs in staat te stellen het aanvullende platform bij te houden”, aldus een verklaring van het team achter VS-code.

Verder kunnen gebruikers van het Windows-subsysteem voor Linux voortaan kiezen uit meerdere geïnstalleerde distributies indien beschikbaar. Dit kan gedaan worden met behulp van de Select Linux Distro-optie in de Remote – WSL-extensie.