Business professionals en applicatieontwikkelaars werken niet echt lekker samen. Business professionals vinden vaak dat applicatieontwikkelaars niet begrijpen wat zij vragen. Zelf het heft in handen kunnen nemen, is daarom voor hen zeer interessant. Dit constateert low-code-aanbieder Mendix in een recent onderzoek.  

Uit het onderzoek naar hoe business professionals naar applicatieontwikkelaars kijken en wat de belangrijkste misvattingen zijn over hoe succesvol applicaties te ontwikkelen, blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. Zo geeft maar 9 procent van de ondervraagde business professionals aan dat het voor hen belangrijk is dat applicatieontwikkelaars begrijpen wat voor applicaties zij precies nodig hebben. Van de applicatieontwikkelaars is slechts 11,4 procent deze mening toegedaan.

Dit betekent dus dat de meerderheid van beide teams bij het ontwikkelen van applicaties het niet interessant vindt dat softwareontwikkelaars begrijpen wat de zakelijke kant precies wil met de ontwikkeling van applicaties. Dat daarbij flink meer dan de helft van de zakelijke respondenten aangeeft dat zij verwachten dat softwareontwikkelaars hen helpen bij het oplossen van problemen, maakt alles gecompliceerder.

Dat zakelijke professionals zich niet ervan bewust zijn dat het goed is als softwareontwikkelaars over meer zakelijk gevoel beschikken, blijkt ook uit de opvattingen die zij over de vaardigheden van softwareontwikkelaars hebben. In de ogen van business professionals moeten softwareontwikkelaars vooral technologische know-how en kennis van programmeertalen hebben. Kunnen inleven in de eindgebruikerservaring staat lager op de ranglijst.

Verantwoordelijkheid bij IT-afdeling

De onderzoekers van Mendix concluderen verder dat binnen de bedrijven de verantwoordelijkheid voor applicatieontwikkeling bij de IT-afdeling wordt gelegd. Toch is het gezamenlijk ontwikkelen van applicaties door zowel de IT-afdeling als de zakelijke kant binnen een berdrijf voor het succesvol implementeren van innovatieve technologische oplossingen en een goede gebruikerservaring essentieel. Daarom is het belangrijk dat beide kanten binnen een bedrijf goed met elkaar communiceren en samenwerken.

Applicatieontwikkelaars weinig communicatief

Uit het onderzoek blijkt dat ook op dit gebied nog veel te wensen overlaat. Slechts een kwart van de ondervraagde business professionals geeft aan dat zij hun collega’s van de IT-afdeling ‘communicatief’ vinden. Ook geeft een kwart aan dat zij hun applicatieontwikkelaars ‘goed in samenwerken’ vinden. Dit is geen goede basis voor een goede samenwerking.

Een andere klacht van de business teams, driekwart van de ondervraagden, is dat applicatieontwikkelaars vaak tijd tekortkomen om nieuwe projecten op te pakken. Dit leidt dan vaak tot grote achterstanden en gemiste kansen.

Zelf applicaties ontwikkelen

Al deze grieven leiden er volgens Mendix ertoe dat de meeste business professionals het liefst zelf applicaties willen ontwikkelen als zij daarvoor de juiste tools hebben. Tools die het mogelijk maken om zonder al te veel technische kennis eenvoudig en snel applicaties te bouwen, zoals de low-code-specialist ze natuurlijk levert.

Tip: Mendix gooit hoge ogen met lowcode-platform en denkt ook out-of-the-box