Celonis, een leverancier van process mining-software, gaat klanten actief helpen met het oplossen van de gevonden problemen in de workflows van hun zakelijke systemen. Hiervoor worden als onderdeel van een update van het Celonis-platform taakgerichte zogenoemde Operational Apps geïntroduceerd.

Concreet moet de laatste versie van het Celonis-platform ervoor gaan zorgen dat niet alleen de problemen en bottle necks worden gevonden in de werkprocessen van zakelijke systemen, maar ook dat die met behulp van AI automatisch worden opgelost. Dit om meer efficiency van deze zakelijke systemen te bewerkstelligen.

De nu geïntroduceerde Operational Apps zijn onder andere ontwikkeld op basis van de technologie van het vorig jaar overgenomen Banyas. Dit bedrijf specialiseert zich in het automatiseren en verbeteren van processen.

Werking applicaties

In de nu ontwikkelde applicaties zijn de bestaande process mining engine van Celonis, business context, AI en automatisering samengevoegd. De applicaties moeten ervoor zorgen dat problemen in de werkprocessen van de zakelijke systemen worden ontdekt en vervolgens op een ‘intelligente’ manier actie ondernemen om zakelijke processen zodanig te optimaliseren dat er een gewenste uitkomst is.

De applicaties draaien bovenop bestaande applicaties voor zakelijke processen, bijvoorbeeld een ERP-systeem. Met de Celonis Operational Apps kan vervolgens worden bepaald welke zakelijke doelen er moeten worden gehaald. De applicaties analyseren dan alle processen binnen het bedrijf die hiermee te maken hebben en sturen vervolgens de processen op een intelligente manier automatisch aan of verbeteren ze om uiteindelijk de gestelde doelen te verwezenlijken.

Sense en Act

De apps gebruiken hiervoor twee technieken; Sense en Act. Met Sense analyseert de Celonis Process AI Engine alle procesgegevens die zich in de bronsystemen, zoals SAP of Oracle, en desktopsystemen bevinden. Deze analyse moet zogenoemde ‘process blockers’ naar boven halen die ervoor zorgen dat de gewenste uitkomsten niet worden gehaald.

AI en machine learning zorgen ervoor dat afwijkingen worden ontdekt en signaleren intelligente realtime acties in de context. Op deze manier worden ‘role based’ vooraf gestelde KPI’s worden gehaald, medewerkers aangestuurd en aan werkprocessen een bepaalde prioriteit gegeven. Daarnaast kunnen met Sense verschillende acties plaatsvinden op basis van de data uit meer dan 2000 uitgerolde uitgerolde Celonis-toepassingen.

Act maakt het mogelijk om snel actie te ondernemen met vaardigheden die inzichten direct vertalen in taken. Deze taken kunnen vervolgens fysiek met één klik of geheel automatisch worden geactiveerd.

Twee applicaties en ontwikkelplatform

Op dit moment zijn er twee verschillende Operational Apps gelanceerd voor supply chain, Materials Management in Supply Chain, en financiële zaken, Accounts Payable. Dit ziet de leverancier als de belangrijkste gebieden binnen bedrijven. Dit jaar moeten de Operational Apps nog worden uitgebreid met applicaties voor inkoopprocesen, debiteuren, kansmanagement en klantenservice. Ook worden enkel industrie-specifieke applicaties verwacht, al dan niet in samenwerking met partners.

Ook heeft Celonis zijn ontwikkelplatform voor de deze automatiseringsapplicaties nu opengesteld voor derde partijen. Hierdoor kan het aantal Operational Apps in een snel tempo worden vergroot. Deze partijen kunnen de door hen ontwikkelde applicaties delen in een app store of marktplaats.

Tip: Process mining haalt de knelpunten uit bedrijfsprocessen