Google gaat open source-ontwikkelaars met Open Usage Commons helpen bij het beheer van de handelsmerken van projecten. Met deze onafhankelijke organisatie wil Google tijd besparen voor ontwikkelaars en een eenvoudigere juridische structuur creëren voor gebruikers van de software.

In de context van open source-software zijn handelsmerken de namen en logo’s van projecten. Vaak is dit op juridisch gebied zeer complex en verwarrend voor alle betrokken partijen. Het nieuwe initiatief van Google moet het beleid omtrent handelsmerken verduidelijken. Met Open Usage Commons kunnen bedrijven projectbeheerders inschakelen die in hun naam de handelsmerken van het bedrijf beheren. Ontwikkelaars hoeven zich nu niet bezig te houden met de complexiteit rondom deze handelsmerken.  

De organisatie zal ook het testen van de conformiteit, het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van de handelsmerken en het afhandelen van problemen omtrent het gebruik van deze merken ondersteunen.

“Het creëren van een neutraal, onafhankelijk beheer van deze handelsmerken geeft medewerkers en consumenten gemoedsrust over hun gebruik van projectnamen op een eerlijke en transparante manier”, stelt Chris DiBona, directeur Open Source bij Google, in een blogpost.

Open Usage Commons begint met drie projecten van Google: de Istio service mesh, Angular voor het bouwen van webapplicaties en collaboration-tool Gerrit.

Open source-handelsmerken

Open source-projecten bieden hun code gratis aan, maar vaak verstrekken zij geen duidelijke richtlijnen over wat gebruikers moeten doen met handelsmerken zoals de naam van een project. De meerderheid van de open source-projecten gebruikt dezelfde set populaire licenties, en die licenties hebben meestal geen betrekking op handelsmerken.

Deze handelsmerken spelen vooral een cruciale rol bij de grootste en populairste open source-projecten. Technologieën als Kubernetes worden een steeds belangrijker onderdeel van het technologie-ecosysteem. Als meerdere distributeurs commerciële versies gebruiken van dezelfde open source-technologie kunnen de oorspronkelijke ontwikkelaars hun handelsmerk gebruiken om kwaliteitsnormen af te dwingen.