2min

De Belgische minister van Financiën Vincent van Peteghem wil belastingvoordelen voor softwareontwikkelaars gaan aanpakken.

De aankondiging staat in zijn plan tegen fiscale en sociale fraude, dat maandag werd goedgekeurd in de ministerraad. Volgens het kabinet is de intentie het toepassingsgebied opnieuw te definiëren, maar ligt nog niet vast wat de precieze gevolgen zijn, aldus De Tijd.

“Als gevolg van de ruime definitie van het toepassingsgebied is een industrie ontstaan waarbij bepaalde ondernemingen actief promotie voeren bij hun potentiële klanten om het systeem van auteursrechten toe te passen in hun reguliere werking, alleen wegens het fiscaal gunstregime en niet meer wegens de oorspronkelijke bedoeling van het stelsel,” aldus het plan.

De maatregel moet gaan voorkomen dat auteursrechten worden aangewend om loonpakketten te optimaliseren. Momenteel wordt het vermogen dat uit die auteursrechten ontstaat, belast tegen een tarief van 7,5 procent voor de eerste schijf tot 16.680 euro en 15 procent voor hogere bedragen. Er geldt ook een forfaitaire kostenaftrek van 50 procent.

Ontwikkeling van software is niet artistiek

Omdat het creëren van iets origineels heel breed kan worden geïnterpreteerd, wordt de wet intussen massaal gebruikt, ook door softwareontwikkelaars. In de IT-sector geldt het fiscaal regime dan ook als een goede manier om topprofielen aan te trekken.

In de tekst van het kabinetsplan staat dat beroepsinkomsten, die geen werkelijke creatie zijn van artistieke werken en rechten, niet meer in aanmerking zouden komen. Concreet wordt verwezen naar de softwareontwikkeling.

“Het is een belangrijk element geworden in het aanbieden van een aantrekkelijk loonpakket,” reageert Beltug, de vereniging van IT-professionals. Deze waarschuwt dan ook voor een ‘schokgolf’ als het systeem wordt afgeschaft.