2min

AWS maakt Application Composer beschikbaar. Deze tool maakt het visueel ontwerpen van serverless applicaties mogelijk.

De tool komt na eerdere aankondiging nu algemeen beschikbaar. AWS Application Composer geeft ontwikkelaars van serverless applicaties een visuele omgeving waaraan ze bronnen kunnen toevoegen en deze met elkaar verbinden.

Toegang tot deze omgeving vindt plaats via de AWS Management Console. De benodigde permissies voor de diverse bronnen om met elkaar samen te werken worden door de tool automatisch vastgesteld.

Meer functionaliteit

AWS Application Composer maakt het ook mogelijk het betreffende project als YAML-code in te zien. Dit met behulp van een AWS Cloud Formation-template met synchronisatie tussen tekst en beeld. AWS Cloud Formation is een andere oplossing voor het automatiseren van het maken en onderhouden van AWS-bronnen.

De nieuwe tool heeft daarnaast een optie, alleen voor Chrome en Edge, om browsers tijdelijke toestemming te geven voor het lezen en schrijven van bestanden. Hierdoor kan het betreffende project naar IDE-bestanden worden gesynchroniseerd, zoals Visual Studio Code. Een andere optie is dat de tool kan worden gebruikt voor het importeren van een bestaande Cloud Formation-template voor het visualiseren van de inhoud van dit template.

Overige functionaliteit is de introductie van een verbeterde integratie met Amazon Simple Queue Service (SQS). Dit is een ‘change inspector’ die laat zien wat er precies verandert wanneer (AWS) bronnen met elkaar worden verbonden.

Voor het uitrollen van applicaties werkt de tool samen met de AWS SAM CLI. Deze samenwerking maakt het mogelijk een applicatie aan te maken via door AWS Application Composer en die vervolgens uit te rollen met de SAM CLI.

Momenteel ondersteunt de dienst 13 AWS-diensten. Dit zijn onder meer Lambda, API Gateway, Cognito, EventBridge (voor scheduling), DynamoDB, S3 en het eerder genoemde SQS. Daarnaast wordt ook gesproken over zogenoemde ‘hidden’- en read-only-bronnen.