1 min

Tags in dit artikel

, , , , ,

AWS en de Kubecost Alliance integreren de Kubecost-tool nog dieper met Amazon Managed Service for Prometheus (AMP).

Met de tool kunnen beheerders kosten inzien en toewijzen aan applicaties. Op deze manier kunnen zij dan de kosten die specifieke applicaties maken binnen de Kubernetes-infrastructuur beter in de gaten houden en bijstellen.

Oude situatie

Kubecost en AWS maken al langer een integratie van de monitoringstool in een AMP-instance mogelijk. Dit geeft gebruikers meer inzicht in de kosten van hun Amazon EKS-clusters. In de oude situatie kregen klanten diep inzicht in de kosten van een enkel Amazon EKS-cluster. Hierbij hoeven zij zich geen zorgen te maken over de onderhoudswerkzaamheden rondom het schalen van AMP voor kosteninzicht.

Voor meer complexere Amazon EKS-clusteromgevingen, die bijvoorbeeld in verschillende regio’s of AWS-accounts draaien, was het echter lastig deze allemaal in de gaten te houden. Ieder cluster moest individueel in de gaten worden gehouden.

Nieuwe integratie

De komst van de nieuwe integratie moet aan deze omslachtige praktijk een einde maken. Dit door ondersteuning voor multi-clusters. Beheerders kunnen nu binnen Kubecost op AMP meerdere Amazon EKS-clusters met elkaar verbinden in een enkele beheeromgeving, het Allocation dashboard. Een andere nieuwe feature tussen KubeCost en AMP is het gebruik van andere (beheerde) observability-tools voor AMP, zoals Amazon Managed Grafana.

Daarnaast is het mogelijk Kubecost te verbinden met AWS Cost and Usage Reports (CUR’s)- en Cloud Costs-tooling. Ook alerttools als Alert Manager kunnen nu worden gekoppeld.

Tip: AWS helpt sportclubs met data om prestaties te verbeteren