Microsoft heeft Cloudyn overgenomen. Voor een bedrag tussen 50 en 70 miljoen dollar wordt deze start-up onderdeel van de Microsoft-familie. Analisten vragen zich echter af waarom Microsoft dit bedrijf gekocht heeft.

Cloudyn is een programma dat de beheersing van clouddiensten voor bedrijven regelt. Het programma maakt allerlei gegevens over het gebruik van clouddiensten inzichtelijk voor bedrijven. Zo geeft het programma inzicht in de gebruikers, aard van het gebruik, aantal clouds en kosten van het gebruik van de clouddiensten. Het programma kan tevens worden gebruikt om meerdere clouddiensten tegelijk te analyseren. Deze analyse zal het cloudgebruik sowieso efficiënter maken. Dit sluit aan op de trends die wij al eerder signaleerden.

Hoe kan Microsoft Cloudyn gebruiken?

Microsoft heeft al aangegeven dat Cloudyn wordt opgenomen in het programma van Apps. Zo kan met Cloudyn het gebruik van Microsoft Azure worden gemonitord. Analisten betwijfelen of dit verstandig is. Immers, door dit programma worden juist de verbeterpunten in cloudgebruik aangegeven. Daarbij kan inzicht in de kosten bij klanten leiden tot het gevoel dat het goedkoper kan. Dit zou klanten kunnen motiveren op zoek te gaan naar concurrerende diensten. Ook kan, wanneer meerdere public clouds geanalyseerd worden, blijken dat niet Azure maar een andere cloudleverancier efficiënter werkt. Ook dit kan klanten motiveren om Azure de rug toe te keren.

Cloudyn kan volgens analisten beter worden ingezet als middel om de Clouddiensten van concurrenten te meten en op basis daarvan een concurrerend voorstel voor gebruik van Azure uit te brengen. Men twijfelt echter of Azure in zo’n directe concurrentieslag het beste alternatief zal zijn.

Mocht dit wel zo zijn dan kan Microsoft een prijzenoorlog uitlokken voor het gebruik van clouddiensten. Analisten wijzen er op dat Microsoft in het verleden niet altijd even goed is gebleken in het uitnutten van voordelen die overnames kunnen bieden. Zo wijst men onder meer naar de overname van Skype, dat nog zeker niet foutloos presteert. Al met al zal het succes van deze overname met name afhangen van de vraag in hoeverre Microsoft met Cloudyn financiële en operationele toegevoegde waarde kan bieden voor gebruikers.