2min

Ongeveer 85 procent van de banen in 2030 bestaat nu nog niet, aldus een onderzoek door Dell Technologies met het Institute of the Future (IFTF) en twintig academische, technologie- en business experts wereldwijd.

Het tempo waarin dingen, en vooral de arbeidsmarkt, verandert gaat zo snel dat mensen al doende zullen leren met behulp van technieken als augmented reality en virtual reality. Het gaat dan ook niet om de kennis zelf, maar het vermogen om kennis te vergaren. In het onderzoek door Dell Technologies is gekeken hoe opkomende technologieën als AI, robotisering, virtual reality, augmented reality en cloud communicatie de komende jaren de arbeidsmarkt, en ons leven, zullen veranderen.

Focus op nieuwe relatie tussen techniek en mens

In 2013 is, op basis van de huidige definitie, ieder bedrijf een technologiebedrijf. Daarom moeten bedrijven hun infrastructuur en personeelsbestand tijdig toekomstbestendig maken. De verbeteringen in software, big data en processing power zullen onze levens opnieuw gaan vormgeven en de samenleving gaat een nieuwe fase in met betrekking tot de relatie met machines.

Rachel Maguire, research director bij Institute for the Future, zei het volgende: We zien vaak twee extreme perspectieven rondom machines en de toekomst. Een op angst gebaseerde beeld van technologische werkeloosheid, tegenover een optimistische visie dat technologie al onze sociale en maatschappelijke problemen zal oplossen. In plaats daarvan moeten we gaan focussen op hoe die nieuwe relatie tussen techniek en de mens eruit kan zien en hoe we ons hierop voor moeten bereiden. Wanneer we ons richten op het laten slagen van deze samenwerkingen tussen mens en machine, dan zal de impact ervan op onze samenleving, ons verrijken.”

Partnerschap met techniek

Hoewel films als Terminator een beeld schetsen dat machines uiteindelijk zullen heersen over de mensheid, stelt het onderzoek dat er in 2030 juist een partnerschap zal zijn tussen de mens en techniek. Mensen zullen vaardigheden als creativiteit, passie en een ondernemersgeest inbrengen, terwijl machines snelheid, automatisering en efficiëntie met zich meebrengen. Beide partijen hebben elkaar dus nodig voor het meest optimale resultaat.  AI-assistenten zullen voor ons zorgen op voorspelbare en geautomatiseerde wijze, maar vervangen niet noodzakelijk werkende mensen. De manier waarop we werk vinden zal echter wel veranderen. Middels machine learning-technologie worden de vaardigheden en competenties van individuen vindbaar en kan het beste talent voor specifieke taken benaderd worden.

Dell Technologies voerde het onderzoek uit om zo bedrijven te helpen navigeren in een onzekere wereld vol verandering. Hiermee worden zij voorbereid op de toekomst. Met een verwachting door bedrijven dat er een kans is dat hun bedrijf overbodig wordt in de komende 3 tot 5 jaar, schetst het huidige onderzoek een beter beeld van de manier waarop technologie onze (werkende) maatschappij gaat vormen. Jeremy Burton, CMO bij Dell, zegt dat “ieder bedrijf een digital bedrijf moet zijn” en dat “organisaties snel moeten bewegen om deze verandering te kunnen realiseren”.