2min

Een consortium dat onder meer bestaat uit Western Digital, de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR & Co en twee Japanse overheidsfondsen, zijn van plan 17,4 miljard dollar te bieden voor de chipafdeling van Toshiba. Daarnaast biedt Western Digital een aantal concessies in een poging de deal te laten slagen.

Onder meer persbureau Reuters komt met het nieuws. Deel van een deal met Toshiba, moet inhouden dat er Japanse bedrijven zijn met een meerderheidsaandeel. Dat is een harde eis die de Japanse overheid stelt aan een eventuele verkoop van het belang van Toshiba in de chipafdeling. Daaraan lijken de huidige bieders tegemoet te komen, met een ingewikkelde deal.

Volgens Reuters biedt Western Digital in totaal 1,38 miljard dollar in ruil waarvoor het converteerbare obligaties wil. Die kunnen later omgezet worden in aandelen. Het Amerikaanse bedrijf hoeft in ruil daarvoor geen stemrecht in de chipafdeling, maar zal dus wel delen in de winst.

Er zijn afgezien daarvan nog drie andere investeerders die samen met Western Digital optrekken. Dat is de eerdergenoemde Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR & Co en ook het Innovation Network Corporation of Japan en de Development Bank of Japan. Die drie zullen allemaal binnen het voorstel 2,7 miljard dollar beschikbaar stellen.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook bieden twee banken – de Sumitomo Mitsui Banking Corporation en de Mizhuo Bank – ongeveer 6,4 miljard dollar aan leningen aan Toshiba. En dan is er nog een investering van 458 miljoen dollar van een aantal andere, niet nader gespecificeerde Japanse bedrijven. Toshiba zelf mag binnen de deal een aandeel van 916,9 miljoen dollar houden in de chipafdeling.

De rol van Japanse bedrijven is erg belangrijk in deze deal, omdat de Japanse overheid anders wel eens geen toestemming zou kunnen geven voor de overname. De Japanse regering heeft meermaals te kennen gegeven dat de chipafdeling hoe dan ook in Japanse handen moet blijven. Binnen dit voorstel zou er een meerderheidsaandeel van 60 procent voor Japanse bedrijven zijn, dus komt men in elk geval aan die wens tegemoet.

Er staat grote druk achter de gesprekken. Verwacht wordt dat die uiterlijk komende donderdag afgerond moeten worden, omdat men anders voor het eind van dit fiscale jaar niet klaar kan zijn met de onderhandelingen met de Japanse overheid. De hoop van Toshiba is om alles voor het eind van dit fiscale jaar af te ronden, zodat het dan geen tweede jaar op rij in het rood staat. Mocht dat wel gebeuren, kan het zijn dat het bedrijf van de Tokyo Stock Exchange gehaald wordt en dat zou wel heel pijnlijk zijn.