De vraag naar dataopslag over de hele wereld zorgt ervoor dat ook het energieverbruik toeneemt. Onder meer Microsoft en Google vestigen datacenters in Dublin, waar nu een tekort aan energie dreigt te ontstaan vanwege de locaties. Om een mogelijk tekort te voorkomen, zal Microsoft een elektriciteitscentrale voor zijn datacenters bouwen.

Deze elektriciteitscentrale zal zich vestigen in Clondalkin, een plaatsje nabij Dublin. Microsoft zal daar 16 op gas aangedreven generatoren installeren. Gezamenlijk moeten deze generatoren in staat zijn om tot 18 megawatt aan elektriciteit op te wekken. Deze hoeveelheid elektriciteit is doorgaans genoeg om zo’n 18.000 huizen van stroom te voorzien.

Microsoft heeft al vier werkende datacenters in Dublin. Vorig jaar kreeg het bedrijf nog toestemming van de gemeenteraad van South Dublin Country voor de bouw van vier nieuwe datacenters. De bouw van deze datacenters zal naar schatting rond de 900 miljoen euro kosten. Techbedrijven vestigen zich graag in Ierland, aangezien dat land vaak aantrekkelijke regelingen omtrent belastingen kent.

EirGrid

Het staatsbedrijf EirGrid zorgt normaliter voor de energie van de datacenters. EirGrid werkt momenteel aan een groot project om aan de vraag van de datacenters te kunnen blijven voldoen. Als het bedrijf er niet in slaagt zijn taken op tijd te realiseren, heeft Microsoft een eigen elektriciteitscentrale om op terug te vallen. Zo kunnen de datacenters van Microsoft draaiende blijven.

Een woordvoerder van EirGrid erkent tegenover de Irish Independent dat de vraag naar ruimte door internationale bedrijven groot is. Om in die groei te voorzien is er meer energie nodig, zo geeft de woordvoerder aan. Hij laat verder weten dat EirGrid in de komende weken  een groot project begint dat het elektriciteitstransmissiesysteem in het westen van Dublin moet versterken.

Het project van EirGrid heet West Dublin Project en legt een nieuw station aan. De bouw hiervan kost tientallen miljoenen. Het project zal pas in 2019 afgerond zijn, voor Microsoft dus een reden om het zekere voor het onzekere te nemen.