2min

Tags in dit artikel

, ,

Robots worden al toegepast op enorm veel gebieden. Niet alleen als het aankomt op productie, maar bijvoorbeeld ook voor het opruimen van kernafval en andere zaken. Wat als een robot ook op een veel kleinere schaal toegepast zou kunnen worden? Onderzoekers van Caltech denken dat daarmee veel mogelijkheden ontstaan.

Ze hebben nu een ‘robot’ ontwikkeld die bestaat uit een enkele DNA-strengel, die autonoom moleculen kan oppakken en verplaatsen. Het ziet er natuurlijk niet uit als een machine, maar werkt wel op eenzelfde manier. Elk segment van de ‘robot’ bestaat uit een aantal nucleotiden die een specifieke taak hebben. Zo is er een deel dat de robot vertelt waar hij heen moet gaan en zijn er andere segmenten die bewegen en moleculen verplaatsen.

Werking DNA-robots

De DNA-robots werken vrij eenvoudig. De onderzoekers hebben specifieke nucleotiden geselecteerd die bepaalde reacties in DNA veroorzaken. Denk aan het opsplitsen, maar ook aan het samenvoegen van DNA-strengels. De robots bewegen verder dankzij die selectie ook met een bepaalde snelheid rond.

Momenteel hebben de robots enkel nog gewerkt op een speciaal door de onderzoekers gemaakt bord, waardoor ze makkelijk te volgen zijn. Beweging gaat niet heel snel: het duurde een volledige dag voordat de robots van de ene naar de andere kant gegaan waren.

In de toekomst zou dit anders en sneller moeten werken. De langetermijnvisie van het team si dat de nanorobots via een pilletje in het bloed van een patiënt terecht komt en vervolgens naar een bepaald deel in het lichaam getransporteerd wordt. Eenmaal op de plek waar ze moeten werken, zouden in theorie bepaalde moleculen ingezet kunnen worden op nuttige manieren. Daarmee zouden er flexibele ‘werkers’ ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld een genezingsproces te versnellen.