min

Tags in dit artikel

, ,

Per 1 januari 2004 gaat KPN de telefoonkaarten zonder geldigheidsdatum uit de roulatie nemen (*1). Indien er nog beltegoed op de kaarten staat, kunnen deze tot eind 2004 worden omgeruild bij KPN. Het betreft telefoonkaarten die zijn uitgegeven vóór mei 1999. Deze kaarten hebben géén geldigheidsdatum. Tevens staat op deze kaarten alleen de belwaarde in guldens vermeldt. Via het display van het telefoontoestel in de cellen worden de bezitters van zo’n kaart geïnformeerd (*2).

Kaarten kunnen worden opgestuurd naar het gratis antwoordnummer van KPN. Voor de resterende belwaarde ontvangt de klant een vergoeding in de vorm van een nieuwe telefoonkaart. Er vindt geen vergoeding plaats in contanten of in de vorm van andere beltegoeden. Er geldt een maximum van 5 telefoonkaarten per adres. De omwisselperiode loopt tot en met december 2004.

De telefoonkaarten kunnen worden opgestuurd naar het volgende (gratis) adres: KPN
Antwoordnummer 7028
3800 TA Amersfoort

Vanaf mei 1999 geeft KPN telefoonkaarten uit met een geldigheidsdatum. Dit om te voorkomen dat KPN in haar telefooncellen gedurende lange tijd verouderde chiptechnologieën moet blijven ondersteunen. Om de betrouwbaarheid te kunnen blijven waarborgen past KPN regelmatig haar telefoonkaarten en kaarttelefoons aan met de nieuwste technologieën.

*1) Dit geldt niet voor de oudste nog in omloop zijnde telefoonkaarten: kaarten welke zijn uitgegeven vóór 1996. Deze kaarten zijn per augustus 1999 reeds ongeldig. Bij het insteken van deze kaart geeft het display de melding "kaart geweigerd". Voor deze kaarten geldt dezelfde omwisselprocedure zoals hierboven beschreven.
*2) Tekst display telefoontoestel in telefooncel Vanaf mei 2003: "Oude kaart, tot 31-12-2003 bruikbaar". Vanaf januari 2004: "Oude kaart, omruilen.