min

Tags in dit artikel

, ,

Een onderzoek van De Breed & Partners wijst uit dat het gemiddelde loon van IT-er’s vorig jaar met 1 procent is gedaald. Voornamelijk de nieuwkomers en de herintreders zagen hun loon dalen. De IT-er’s die niet van baan zijn gewisseld zagen hun loon met ongeveer 5 procent stijgen.

Over het algemeen genomen zijn de lonen van IT-er’s toch met 1 procent gedaald. Dit komt doordat er naar de totale groep wordt gekeken in het onderzoek. "Dat is dus inclusief de starters en werklozen die weer aan de slag gaan en exclusief de uitstroom.", aldus Bas van de Haterd, consultant bij De Breed & Partners. Het gemiddeld loon van een IT-er bedraagt nu 48.439 euro per jaar. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en andere vergoedingen, zoals een dertiende maand of een lease auto van het bedrijf. Dat laatste verklaart ook meteen de daling van het loon, er waren vorig jaar minder IT-er’s met een leaseauto. Hierdoor lijkt het dus alsof hun loon omlaag is gegaan terwijl dat niet noodzakelijkerwijs zo is geweest.