min

Tags in dit artikel

, ,

Staatssecretaris Wijn (Ministerie van Financiën) heeft bekend gemaakt dat zo’n 40.000 werknemers een naheffing zullen ontvangen over hun PC Privé regeling. Het gaat om de mensen die in 2002 of 2003 mee hebben gedaan aan een PC Privé regeling. Zij kunnen een maximale naheffing van 854 euro ontvangen.

In de nieuwe Belastingwet is opgenomen dat het maximale bedrag voor PC Privé regelingen nog maar 1415 euro zal bedragen, tegenover 2269 euro voorgaande jaren. Hierdoor zit er een gat tussen van 854 euro. De Belastingdienst ziet dit geld nu als loon in plaats van een belastingvrije vergoeding.

Er is ook meteen aangekondigd dat er geen uitzonderingen zullen worden gemaakt voor de werknemers die worden gedupeerd door de aanpassing van de wet. "Er is bewust gekozen voor een verlaging van het maximum van de pc-privé regeling", aldus Wijn. "Het is vervolgens aan de werkgevers en werknemers om bij gebruik van de regeling al dan niet rekening te houden met het nieuwe maximum. Evenzo kunnen zij al dan niet bestaande afspraken aanpassen om daarmee inhouding te voorkomen."