Staatssecretaris Joop Wijn van Financiën heeft bekend gemaakt dat het bedrag waarvoor werknemers een pc kunnen aanschaffen (Pc Privé) de komende jaren niet omhoog zal gaan. Echter, de eerder aangekondigde naheffing gaat niet door.

De Tweede Kamer had zware kritiek geuit tegen de naheffing, en aan de hand daarvan is besloten dat de circa 40.000 werknemers die in 2002 of 2003 een pc hebben aangeschaft via Pc Privé nog onder de oude regeling vallen, en dus geen naheffing hoeven te verwachten.