2min

Tags in dit artikel

, ,

Op de sluitingsdatum van 21 juni is een recordaantal van 30 subsidie-aanvragen bij Kenniswijk BV ingeleverd ten behoeve van de nationale Kenniswijk-subsidieregeling. Na de zomer gaat de uitvoering van deze regeling veranderen, en dit was de laatste mogelijkheid voor bedrijven om nog op de ‘oude’ manier subsidietoekenning te krijgen. Op 6 juli aanstaande zal de Onafhankelijke Toetsingscommissie (OTC), die door de overheid is aangesteld, de ingediende projectplannen beoordelen. Normaliter krijgt de OTC per beslissingsronde drie tot vijf projectplannen ter beoordeling aangeboden. Het nu ingediende aantal van 30 aanvragen is dus ongekend hoog.

Meer dan 25 kilo
Een subsidie-aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier, een projectplan waarin de nieuw te ontwikkelen dienst wordt beschreven en een begroting, waarin het aangevraagde subsidiebedrag wordt verantwoord. Sommige potentiële Kenniswijk dienstaanbieders hebben nachtenlang doorgewerkt om hun plannen nog voor de sluitingsdatum gereed te hebben. Ruim 10 aanvragen werden zelfs op de laatste dag nog na 17.00 uur ingeleverd. "Elke 5 minuten ging de deurbel en stond er weer een koerier of een dienstaanbieder op de stoep. De plannen waren vaak nog warm van de kopieermachine", zegt dienstenspecialist Oscar Vinck van Kenniswijk BV. "Ik denk dat op mijn bureau nu voor minstens 25 kilo aan projectplannen ligt opgestapeld." Een handvol bedrijven heeft de deadline niet gehaald en moet nu hun aanvragen alsnog op een later tijdstip indienen.

70 Projecten
Officieel horen bedrijven binnen 13 weken na het indienen van de subsidie-aanvraag of ze wel of geen subsidie krijgen. In de regel krijgt Kenniswijk BV echter enkele dagen na de OTC-vergadering informeel al de voorlopige uitslag te horen. De nationale Kenniswijk subsidieregeling is pas sinds maart 2002 actief. In de tussenliggende twee jaar zijn er al meer dan 500 projectideeën door Kenniswijk BV geïnventariseerd. In de meeste gevallen zijn dit e-mailtjes of een A4-tje waar het idee globaal in wordt omschreven. Specialisten van Kenniswijk helpen bedrijven om van dit stadium tot een complete subsidie-aanvraag te komen. Met de 30 aanvragen van deze week is er nu voor ruim 180 projecten subsidie aangevraagd. In totaal zijn er al zo’n 70 projecten van start gegaan, maar gemiddeld duurt het ontwikkeltraject ruim een jaar. Van die 70 projecten zijn er nu 23 ‘live’ in Kenniswijk. De complete lijst is te vinden op de homepage van www.kenniswijk.nl.