In 2005 zullen ICT-investeringen voor het eerst sinds tijden aanzienlijk toenemen. Naar verwachting stijgen met name investeringen in software. Zakelijke dienstverleners en de handel- en distributiesector zijn het meest optimistisch over de verwachte groei van hun ICT-budgetten. Dit concludeert de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young. Uit het onderzoek blijkt tevens dat kabelinternetaanbieders aanzienlijk minder goed presteren dan hun ADSL-concurrenten. Dit heeft mede geleid tot een aanzienlijke groei van het ADSL marktaandeel.

Deze bevindingen volgen uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young. De ICT Barometer is het tweemaandelijks onderzoek van Ernst & Young naar de ontwikkelingen op het gebied van ICT in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit van de ‘EY Leadership’ programma’s van Ernst & Young en is uitgevoerd door Interview-NSS onder 620 directeuren, managers en professionals

Hoewel de economische malaise aanhoudt, zijn de verwachtingen ten aanzien van de ICT bestedingen per saldo positief. Maar liefst 38 procent van de ondervraagden verwacht dat het ICT-budget van hun organisatie zal groeien, terwijl 14 procent een daling voorspelt. De verwachtingen ten aanzien van de ICT-investeringen zijn daarmee aanmerkelijk positiever dan de laatste meting in april. Met name binnen de zakelijke dienstverlening en de handel- en distributiesector verwacht men dat het ICT-budget de komende twaalf maanden zal stijgen. De ondervraagde directeuren, managers en professionals voorspellen met name een stijging van de investeringen in software. Volgens Jacob Verschuur, directeur van Ernst & Young ICT Leadership, duidt dit op een groeiend vertrouwen. ‘Investeringen in hardware gelden voornamelijk voor twee à drie jaar. Software-investeringen zijn daarentegen goed voor minimaal vijf jaar. Het is een goed teken dat bedrijven weer in de toekomst willen investeren’, aldus Verschuur.

ADSL vergroot marktaandeel in 2004 met 50 procent, kabel is gelijk gebleven. Van de ondervraagde directeuren, managers en professionals die thuis over internet beschikken, maakt het merendeel op dit moment gebruik van ADSL en een kleiner aandeel van de kabel. De ondervraagden maken het minst gebruik van analoge- en ISDN-aansluitingen. Verschuur: ‘Binnen een half jaar hebben de ADSL-aanbieders hun marktaandeel dus met de helft zien toenemen en hebben hiermee hun kabelconcurrenten ingehaald. De toenemende ontevredenheid over de kabelinternetaanbieders heeft er mede toe geleid dat veel kabelgebruikers zijn overgestapt. Het marketingoffensief van de ADSL-aanbieders heeft hier zeker aan bijgedragen.’ De grootste ADSL aanbieders zijn Planet Internet en XS4ALL. Chello en @Home worden het meest genoemd als kabelinternetaanbieder.

Helpdesk en overall service bij kabelaanbieders slecht In zijn totaliteit wordt breedband internet door de ondervraagde 620 directeuren, managers en professionals als goed beoordeeld. Kabelaanbieders komen er echter aanzienlijk slechter vanaf dan ADSL-aanbieders. Alleen voor wat betreft de snelheid van aansluiting zijn de verschillen minimaal. Kabelinternetaanbieders presteren op het gebied van helpdesk en service ronduit slecht. De helft van de ondervraagden vindt de helpdesk van hun kabelaanbieder matig tot slecht. Ook de service laat zeer te wensen over. Kabelaanbieders krijgen van 38 procent van de ondervraagden een negatieve beoordeling wat betreft service.

Prijs (nog steeds) drempel bij keuze breedband internet De belangrijkste redenen waarom de ondervraagden thuis geen breedband internet hebben, zijn de prijs (30 procent) en het feit dat men niet zo frequent gebruik maakt van internet (29 procent). Daarnaast wordt aangegeven dat men al breedband heeft op het werk, dat breedband niet beschikbaar is of dat men geen behoefte heeft hieraan. Verder heeft vier op de tien ondervraagden, die thuis nog niet beschikken over breedband internet, de intentie om binnen één jaar over te stappen op breedband.