1 min

Tags in dit artikel

Op vrijdag 27 augustus hebben BBned en de gemeente Rotterdam een contract ondertekend waarin is vastgelegd dat BBned gedurende vijf jaar het aangelegde glasvezelnetwerk in de Rotterdamse wijken Nesselande en Lloydkwartier zal exploiteren.

De gemeente Rotterdam geselecteerde BBned als netwerkoperator. Het glasvezelproject in Rotterdam wordt opgezet volgens het "open networking provisioning" model. Dit houdt in dat de gebruikers van glasvezel een keuze kunnen maken uit verschillende dienstenleveranciers voor tv, internet access en telefonie. BBned levert de benodigde faciliteiten om de diensten over het glasvezelnetwerk bij bewoners en bedrijven af te leveren. Hiervoor investeert BBned in actieve netwerkapparatuur waarmee de glasvezels worden belicht.

Hans Rietkerk, directeur van BBned: "Door deze pilot zet BBned forse stappen voor de toekomst van telecommunicatie-infrastructuur en kunnen we een scala van nieuwe diensten en producten aanbieden."

Stef Fleischeuer, directeur Ontwikkelingen van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) – onderdeel van de gemeente Rotterdam en belast met de uitvoering: "Deze pilot voldoet aan de eisen van gelijke toegang voor elke dienstenleverancier. Daarmee wordt concurrentie op diensten bevorderd en niet de concurrentie op netwerkinfrastructuren zoals telefoonlijnen en tv-kabels."

Na de ondertekening start BBned met de werkzaamheden die nodig zijn voor de belichting van het glasvezelnetwerk. BBned rondt op korte termijn gesprekken af met een dienstenleverancier. Vanaf begin 2005 zal het netwerk in Nesselande en Lloydkwartier operationeel zijn en kunnen bewoners en bedrijven diensten afnemen via het glasvezelnetwerk.